szocpolA szocpol visszafizetés 2015 folyamán sem lesz kellemes kötelessége azoknak az érintetteknek, akik az igényléskor vállalt kötelezettségeknek nem tudnak eleget tenni. A szocpol összeg nem tűnik olyan nagy összegnek, amikor felvesszük, de annál nagyobbnak tűnik abban az esetben, ha vissza kell fizetni. Mindezekből nyilvánvaló, hogy fontos az óvatos eljárás, illetve a megfontolt döntés, a szocpol igénylése során, mert akkor szinte 100 %-os az esély, hogy elkerülhetjük a visszafizetés rémét. Megmutatjuk, hogy a szocpol visszafizetés 2015-ben milyen módon lehetséges, illetve arra a kérdésre is választ adunk, hogy részletekben is lehet-e.

A szocpolt, vagy lakásépítési támogatást az állam szigorú feltételek teljesülése esetén nyújtja azoknak az igénylőknek, akik azoknak megfelelnek. Természetesen, mint annyi másnál is, itt is retorzió követi azt az esetet, amikor a jogosult a maga hibájából nem tudja teljesíteni a vállalt kötelezettségeket. A retorzió ebben az esetben a támogatás visszafizetésében nyilvánul meg. Magyarán ez azt jelenti, hogy az esetek többségében a támogatás teljes összegét, kisebb részben pedig, annak egy arányos részét kell visszafizetni. melyek is azok az esetek, amelyeknek az a vonzata, hogy az állami támogatást vissza kell fizetni? Összefoglaljuk.

Vissza kell fizetnie a szocpolt abban az esetben, ha az építkezés a vállalt időpontig, de maximum 5 éven belül nem fejeződik be. Ennek oka lehet, hogy az építtető elállt az építkezéstől, vagy az építtető személyére felróható egyéb okból az építkezés nem fejeződik be, illetve meghiúsul. Továbbá visszafizetésre kerülhet sor, abban az esetben, ha megelőlegezett szocpol vett fel az építtető, és a vállalt gyermekek nem születnek meg, a vállalt határidőre, amely 1 gyermek esetében 4 év, két gyermek esetében pedig 8 év. Ebben az esetben a teljesítés örökbefogadás útján is lehetséges, amennyiben a házaspárnak nem lehetnek saját gyermekei. Vannak esetek, amikor az állam akkor is teljesítettnek veszi a gyermekvállalást, ha a gyermekek nem születnek meg. Ilyen est, ha a házaspár egyike meghal, vagy, ha a gyermek a terhesség 24 hetét követően meghal, illetve, ha a szerződés megkötését követően a házaspár egyik tagja megváltozott munkaképességű személlyé vált.  

Szintén visszafizetési kötelezettség áll fenn abban az esetben is, ha a megépült lakás energetikai besorolása nem éri el a nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztályt, akkor az energiatanúsítványban szereplő besorolási osztálynak megfelelő mértékű szocpolra jogosult az építtető. A különbözetet pedig vissza kell fizetni a Magyar államkincstár számára, a bankon keresztül. Abban az esetben pedig, amikor a megépült lakás energetikai besorolása, a kötelezően előírt „B” besorolási osztályt sem éri el, akkor az egész támogatást vissza kell fizetnie az építtetőnek a MÁK számlájára, mégpedig késedelmi kamattal megnövelve. Abban az esetben pedig, ha a vállaltnál magasabb energetikai besorolás alá eső lakást épít az építtető, abban az esetben, az annak megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe, azaz a különbözetre az építtető jogosulttá válik.  

Jó hír, hogy bizonyos feltételek teljesülése mellett van lehetőség részletfizetési kérelem benyújtására. Részletfizetési kedvezmény abban az esetben kapható

  • amennyiben az építtetők, és a velük közös háztartásban élők együttes havi jövedelme nem éri el, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a háromszorosát,
  • ha kizárólagosan a lakóhelyül szolgáló ingatlan tulajdonjogával rendelkeznek az építtetők,
  • amennyiben az építtető pénzellátásban részesülő hadi gondozott, vagy nemzeti gondozott,
  • ha az építtető hajléktalan, illetve menekült.


A részletfizetés maximum 60 hónapra engedélyezhető, és nem lehet kevesebb, a havi részlet 10.000 Ft-nál.

Ön mit szól ehhez?
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás