nav fizetesi konnyitesA mai gazdasági helyzetben semmivel sem csökken azoknak a cégeknek, vállalkozóknak, vagy akár magánszemélyeknek a száma, akiknél a folyószámla egyenleg tartozást mutat az adóhivatalnál. Amikor már nagyobb adósság halmozódik fel, nehéz azt rendezni, ezért szerencsére van arra lehetőség, hogy kérhetünk könynítést a NAV-tól bizonyos esetekben. Végül is a NAV-nak csak tiszta haszon az az összeg, amit be tud szedni és ezért ad az esetek nagy részében könnyítési lehetőséget.

Az adóhivatal a vonatkozó törvény mentén módot ad arra, hogy bizonyos elvárt feltételek teljesülése mellett részletfizetési lehetőséget, vagy halasztási lehetőséget adjon, esetleg a tartozást mérsékelje, bizonyos körülmények között elengedje. Ezek a lehetőségek persze nem járnak senkinek automatikusan ezt minden alkalommal egyedileg kell kérelmezni. Ennek módja, hogy az adott adófizetésre kötelezett személy kérelmet nyújtson be, melyben magánszemélyek esetén fel lehet és kell is tüntetni az egész egy háztartásban élő család életkörülményeit, szociális helyzetét, vagyis az együtt élők számát, az ebből keresőképesek havi jövedelmét. Vállalkozások esetében a beadványhoz a gazdélkodás adatait kell csatolni, ez alapján tud a NAV mérlegelni.

Nézzük, hogy konkrétan a magánszemélyek hogy kérhetnek fizetési könnyítést? Amikor magánszemélyről beszélünk, akkor a kérelmet a lakóhely szerint illetékes megyei adóigazgatósághoz kell benyújtani, amikor pedig vállalkozásról van szó, akkor annak székhelye szerinti hatósághoz, pontosan annak Fizetési Kedvezmény Osztályára kell a kérelmet eljuttatni. A könnyítés iránti kérelmet be lehet nyújtani elektronikus úton is, ehhez csupán arra van szükség, hogy a kérelmező adózó rendelkezzen ügyfélkapuval. Ha a kérelmezőnek nincs ügyfélkapu hozzáférése, akkor a legegyszerűbb megoldás, ha a  NAV honlapján elérhető nyomtatványt letöltjük és azt nyújtjuk be személyesen vagy postai úton.

Fizetési könnyítést elbíráló kérelem minta letöltése ( magánszemély, egyéni vállalkozó )

Fizetési könnyítést elbíráló kérelem minta letöltés ( gazdálkodó szervezet )

A kérelem elbírálásakor a NAV több szempontot is figyelembe vesz, így többek között a kérelmező napi kiadásait, mint az élelemre, rezsire, az esetleges lakással összefüggő törlesztésre fordíítandó kiadásokat, de az is számít, ha például a kérelmező nem vele egy háztartásban élő rokonát támogatja rendszeres havi összeggel, vagy olyan állandó költségei vannak, melyeket tartósan beteg gyermekre, családtagra kell fordítania.

Amennyiben a NAV hozzájárul a könynítéshez, a határozatában megszabhat különféle feltételeket, melyek ha netán nem teljsülnek az ügyfél részéről, akkor a kedvezményt az adóhatóság megszüntetheti és újra fennáll a tartozás teljes összege.

Vállakozások, cégek esetén fizetési könynítés adható az általános forgalmi adóra, a céget terhelő különféle adókötelezettségekre, illetve a munkáltatói járulékra vonatkozóan, sőt rájuk nézve akár többféle könnyítés is lehetséges párhuzamosan. Azt viszont tudni kell, hogy vállalkozások, cégek esetén a mérséklést nem teszi lehetségessé a törvény.

Fontos tudni, hogy ha könnyítést kérünk a NAV-tól, akkor az ezzel kapcsolatos elsőfokú eljárás nem illetékköteles sem a magánszemélyek, sem a cégek tekintetében. Más, egyéb gazdálkodó szervek részére viszont 10.000 forint illeték megfizetését írja elő a vonatkozó törvény.

{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás