Előleg vagy foglaló - Melyik jár vissza? A leggyakrabban ingatlan adás-vételi szerződések esetén találkozhatunk a tévesen szinonimaként használt foglaló és az előleg fogalmával. Közös a két elnevezésben, hogy mindkettő egy ellenérték része, a vételár részlete, amellyel csökkenteni kell a vételár összegét. Természetesen, ha az adás-vétel végbemegy, nem jelentkezik különbség a foglaló és az előleg között.

A különbségség, a fogalmak között akkor nyer kiemelt jelentőséget, ha az adás-vétel valamilyen okból meghiúsul pl.: valamelyik fél eláll a szerződéstől.

Az előleg sajátossága:

  • szankcionálható jelleg nem társul hozzá, jogkövetkezmény nélkül köthető
  • visszajár minden meghiúsult adás-vételt érintő esetben
  • az előleg megállapításának mértékét jogszabály nem szabályozza, annak megállapítását a szerződő felekre bízza


Az előleg alkalmazásának előnye a foglalóval szemben, hogy úgy jelezzük vételi szándékunkat, hogy ha valamilyen kétség merül fel, vagy reménykedhetünk még jobb ajánlatban, akkor a szerződéstől való elállásunk - veszteség nélkül - eszközölhető legyen.

A foglaló sajátossága:

  • szankciós erővel bíró biztosíték, azaz anyagilag köteles kárpótolni a másik felet, a szerződés meghiúsulásáért felelős személy. Ha ez a vevő, akkor a foglaló teljes összegétől esik el, ha az eladó hibájából történik a meghiúsulás, akkor a foglaló kétszeresét kell visszaadni a vevőnek. Speciális esetben visszajár a foglaló, ha a felelősség egyformán terheli a vevőt és az eladót pl.: természeti katasztrófa.
  • átadást írásban kell dokumentálni, amelyből ki kell derüljön, hogy a pénzátadás milyen rendeltetéssel került átadásra.
  • kötött alaki szabályok vonatkoznak a szerződésre, mert ha nem rögzíti a szerződés az átadott összeg rendeltetését, akkor az előlegnek minősül.
  • mértéke általában 10%, de peres eljárásban, a bírói gyakorlat mérsékelheti a túlzó-, ill. nyugtázhatja a nagyobb mértékű foglalót egyedi körülmények esetén
  • csak akkor érdemes foglalót adni és elfogadni is, ha biztosak vagyunk a döntésünkben, melyet biztosítékkal szeretnék megerősíteni.


Jelentős az eltérés - a jogkövetkezmény tekintetében - az előleg és a foglaló között, így jól meg kell gondolni mi szerepeljen a szerződésben.

  
Ezt már olvasta?Bezárás