csaladjogi torvenyA családjogi törvény 2015-ben is fontos része lesz a magyar jogrendszernek. Köztudott, hogy milyen gyakoriak a családon belüli visszaélések, a családon belüli erőszak. Főként gyakori az erőszak a gyermekekkel szemben, de nem sokkal marad el attól, a nőkkel szembeni erőszak sem. Fontos, hogy az egyénen kívül az állam is egyre nagyobb figyelmet fordítson a családok védelmére, illetve a családon belül a nők, és gyermekek védelmére. Természetesen az elmúlt évek gazdasági nehézségei tovább fokozták, a helyzet súlyosságát. Nagyon sokat kell még azért tenni, hogy komolyabb előrelépés történjen ebben a dologban. A családjogi törvény 2015-ben- az előző évi módosításokkal kiegészítve-, hasznos, és gyakorlatias eszköz lesz arra, hogy a családon belüli állapotok javuljanak.

Az új Polgári Törvénykönyv részeként, a családjogi törvény 2014. március 15-i hatállyal került módosításra. A módosítások köre elég széles volt, de a legjelentősebb módosítások a gyermeke érdekeihez kapcsolódnak, úgymint cselekvőképességi szabályokhoz, és a családjogi szabályozásokhoz. Külön kiemelést érdemel a különélő szülők esetében a gyermek elhelyezésével, a láthatással, a tartással, illetve az ezzel kapcsolatos egyéb szabályozások. Előtérben a gyermekek helyzete. Összefoglaljuk röviden, hogy milyen változásokra kell odafigyelni 2015-ben.

A családjogi törvény alapvető feladata, hogy védje, a családok, és a gyermekek érdekeit. A törvény külön kiemeli, hogy a gyermekeket fokozott védelem illeti meg. Az egyik módosítás a gyermekek cselekvőképességével kapcsolatos, amely azt rögzíti, hogy egy gyermek, csak a 17. életévének betöltése után korlátozható a cselekvésében részlegesen, vagy teljesen. Akkor is csak abban az esetben, ha a gyermek jogainak védelme más módon nem biztosítható. Gyermeket a családjától csak a törvényben meghatározott esetekben lehet elválasztani, és akkor is biztosítani kell számára, hogy családi környezetben élhessen azt követően is, és hogy tarthassa a rokonaival, családtagjaival a kapcsolatot.

A szülői felügyeleti joggal kapcsolatos a következő módosítás. Megjelenik a „családba fogadás intézménye”, amely azt a lehetőséget takarja, hogy amennyiben a szülő szüneteltetni szeretné a felügyeleti jogát, akkor bizonyos feltételek teljesülése mellett, lehetősége van arra, hogy a gyermek az általa kiválasztott családhoz kerüljenek ideiglenes jelleggel. Kisebb módosítások történtek az örökbefogadás szabályaiban is, mint például az örökbefogadó korának alsó határát 25 évben állapították meg, illetve lehetőség nyílik az örökbefogadásoknak az utánkövetésére is. Válás esetén előtérbe kell helyezni a gyermekek érdekeit.

Megszűnt a szülőknek az a kötelessége- válás esetén-, amely eddig előírta, hogy a gyermekek pénzét, illetve értéktárgyait be kell szolgáltatni a gyámhivatalnak, illetve csak abban az esetben kell, ha a szülők nem teljesítik az ezzel kapcsolatos kötelezettségeiket. Új kifejezés a gyermekvédelmi gyám, amely a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló kiskorú gyámját nevesíti. Szigorodtak a gyámsággal kapcsolatosan is egyes szabályok, így például kiemelésre került az, az elvárás, hogy a gyámnak kötelessége biztosítani, hogy a gyermek nevelése családias környezetben történjen. Kiemelt figyelmet kap az új családjogi törvényben a gyermektartási kötelezettség, amely a nagykorúság után is- annak 20. életévének betöltéséig- megilleti a gyermeket, amennyiben középiskolai tanulmányokat folytat.       

Szintén változott, azaz megszűntetésre került a különélő szülőnek az a joga, amellyel megtilthatta, hogy a felügyeletet gyakorló szülő, a gyermekével rövid időre külföldön nyaraljon. Ehhez 2015-ben már nem lesz szükség a különélő szülő engedélyére. Szintén változás, hogy válás esetén már nem arról kell döntenie a feleknek, hogy kinél legyen a gyermek elhelyezve, hanem arról, hogy ki gyakorolja a felügyeleti jogokat. Továbbá érintik a változások a tartásdíj fizetési kötelezettséget, a kapcsolattartási jogot és az élettársak jogainak szabályozását is, de mindenről nagyon hosszú lenne írni. 


Ön mit szól ehhez?
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás