csaladi potlek emelt csaladipotlekA családi pótlék alatt két ellátást értünk és azt a gyermek életkora alapján állapítják meg. Az egyik a Nevelési ellátás, a másik az Iskoláztatási támogatás. Az ellátás iránti kérelmet a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti illetékes Magyar Államkincstár Családtámogatási Ügyfélszolgálatához kell postai úton vagy személyesen, esetleg ügyfélkapun keresztül benyújtani. Nézzük, milyen papírok kellenek a családi pótlék igényléséhez? A szükséges okmányok amik, kellenek a családi pótlék igényléséhez a következők. A családi pótlékra való igényt a „Kérelem a családi pótlék megállapítására” című nyomtatványon kell benyújtani. A saját jogú családi pótlék igénylését pedig a „Kérelem a saját jogú családi pótlék megállapítására” című nyomtatványon lehet beadni.

Az igénylőnek rendelkezésre kell, álljon a személyi igazolványa és lakcímkártyája, a gyermek vagy gyermekek eredeti születési anyakönyvi kivonata. Amennyiben a szülők együtt élnek, akkor a házassági anyakönyvi kivonat is kelleni fog. Az igénylő és a gyermek vagy gyermekek TAJ- kártyájára is szükség lesz. A közoktatási intézményben tanulók jogviszony fennállását minden év szeptember 30-ig az igényelbíráló szerv felhívására igazolni kell. A folyósító szerv az igénylő részére eljuttatja az „Igazolás a tanulói jogviszony fennállásáról” című formanyomtatványt, melyet a közoktatási intézmény vezetője tölt ki és a letöltött dokumentumot legkésőbb a kézhezvételtől 8 napon belül vissza kell küldeni a folyósító szervnek.

Ha a gyerek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság igazolásához csatolni kell a „Gyermekről” című nyomtatványhoz a kezelő orvos, vagy intézmény eredeti igazolást is.

Mondja el a véleményét nekünk itt!

{fcomment}

 

  
Ezt már olvasta?Bezárás