ki kaphat erkolcsi bizonyitvanytErkölcsi bizonyítványra leggyakrabban álláskeresés során lehet szükségünk, persze előfordulhatnak más esetek is, melyhez be kell szereznünk ezt a hatósági iratot. Gyakran felmerülhet tehát a kérdés, hogy ki kaphat erkölcsi bizonyítványt? Az a személy kaphat erkölcsi bizonyítványt, aki nem szerepel a bűnügyi nyilvántartásban, a büntettesek nyilvántartásában, tehát büntetlen előéletű, vagy már mentesülést kapott a büntetett előélettel járó hátrányok alól.

A mentesítés, mentesülés több féle módon lehetséges, minden esetben a Btk. idevonatkozó fejezet szerint járnak el. Tehát a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülésnek több fajtája ismert. Erkölcsi bizonyítványt kaphat tehát az a személy, aki olyan elítélésben részesült, melyre nézve később mentesítést kapott, tehát nem számít büntetett előéletűnek. Az persze természetes, hogy a mentesülés nem vonatkozik egy újabb bűncselekmény elkövetése esetén a korábban történt elítéléshez fűződő hátrányos következményekre.

Erkölcsi bizonyítványt kaphat az, aki elítéltként mentesítést kapott bírósági határozattal, vagy a törvény erejénél fogva, netán kegyelemben részesült. Szintén kaphat minden további nélkül erkölcsi bizonyítványt olyan személy, akire nézve egy felfüggesztett szabadságvesztéssel összefüggésben letelik a próbaidő, vagy az, akire gondatlanságból elkövetett vétség miatt szabtak ki szabadságvesztést, de a büntetése letelt, illetve megszűnt a végrehajthatóság.

Az, akit szándékos bűncselekmény miatt ítéltek szabadságvesztésre, de ennek időtartama nem haladja meg az egy évet, a végrehajthatóság, illetve a büntetés letöltése után három év múlva kaphat erkölcsi bizonyítványt.

Összefoglalva tehát, természetesen minden további nélkül kiadják az erkölcsit annak, aki nem szerepel a bűnügyi nyilvántartásban, vagy a fentiek szerint mentesítésben részesült. Az okmány kiadásának feltétele az is, hogy az adott személy ne álljon körözés alatt és ne legyen folyamatban ellene bűnügyi eljárás.
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás