hallgatoi gyedA mai fiatalok között sokan vannak, akik a felsőfokú tanulmányaik végeztével rögtön a családalapítással folytatják életüket, majd a munka terén karrierjük kiépítését az ez utáni időszakra tervezik, amikor a gyermek már 2-3 éves. Nézzük, milyen lehetőségeik vannak ezeknek a fiataloknak arra, hogy ebben az esetben is hozzájussanak a különféle ellátásokhoz. A téma legfontosabb eleme, hogy közismerten a tb törvény alapján csak annak a kismamának jár a gyermekágyi segély, a gyed, aki a szülés előtti két év alatt fel tud mutatni minimum 365 napot, amikor biztosított volt, tehát bejelentett munkahellyel rendelkezett és ott a járulékokat megfizették utána. Ennek az időtartamnak a felére figyelembe lehet venni a törvény szerint 180 olyan napot, mely alatt az illető kismama nappali tagozaton tanult felsőfokú intézményben, illetve elvárás, hogy a szülés időpontja a biztosítás megszűnését követően 42 napon belül legyen.

Az a kismama, aki nem tud megfelelni a fenti elvárásoknak, az ellátások helyett táppénzt vehet igénybe. Ennek jogossága ugyanis nem függvénye a folyamatos biztosítási időnek, így annak is jár, aki a tanulmányok befejezése után 180 napon belül lett keresőképtelen és ennek bekövetkeztéig folyamatosan biztosított volt. Akkor azonban, amikor a keresőképtelen állománya megszűnik, ez után csak a gyesre tarthat igényt, illetve tarthatna, viszont itt lép be a hallgatói gyed.

Lássuk, hogy ki jogosult a hallgatói GYED-re és mekkora összeg jár? Az a kismama jogosult erre az ellátásra, aki a törvény értelmében nem jogosult a normál GYED-re és a gyermek születése előtti két éven belüli időben minimum két félévet, mint aktív hallgató igazolni tud államilag elismert felsőoktatási intézmény tekintetében, ahol magyar nyelvű képzésben vett részt, vagy pedig a szülés időpontja a fentiekben ismertetett hallgatói jogviszony idején, vagy annak szüneteltetése alatt, vagy megszűnése utáni egy éven belül történ. Mindezek mellett feltétel, hogy a kismama a gyermeket saját háztartásában nevelje, rendelkezzen magyarországi, vagy EGT tagállambeli állampolgársággal és Magyarországon állandó bejelentett lakcímmel. A hallgatói GYED a gyermek születésének napján lép életbe és egy éves koráig lehet igénybe venni.

Hogy mekkora adott esetben a hallgatói GYED összege, az annak függvénye, hogy az anyuka mely képzésen vett vagy vesz részt. E szerint, aki felsőfokú alapképzésen vesz részt, vagy felsőoktatási-, felsőfok szakképzésen, netán szakirányú továbbképzésen annak a hallgató GYED összege a jogosultság életbelépésének napján érvényben lévő kötelező legkisebb munkabér hetven százalékában kerül megállapításra az ellátás. Aki doktori-, mester vagy osztatlan képzésen vesz részt, annak hallgató GYED összege a jogosultság életbelépésének napján érvényben lévő kötelező legkisebb garantált munkabér hetven százalékában kerül megállapításra. Annak viszont, aki a szülés napján biztosított jogviszonnyal rendelkezik, e mellett igazolni tud minimum 180 naptári napnyi jövedelmet, az ő részére ezeket alapul véve kell kiszámolni az ellátás összegét, ami azonban nem lehet alacsonyabb, mint a garantált bérminimum, illetve a legkisebb munkabér 70 százaléka.

Tudni kell mindenképpen, hogy a hallgatói GYED összege minden év első hónapjában felülvizsgálatra kell, hogy kerüljön, és igazítani kell azt az adott évben érvénybe lépő minimálbérhez, illetve garantált bérminimumhoz.

Mondja el véleményét nekünk:
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás