rendorok fizeteseA rendőrök esetében most is eltérő az átlag alkalmazottakéhoz képest, hogy miként alakul a táppénzük és szabadságuk 2015 évben. Rájuk vonatkozóan a hivatásos állományban lévők szabályai vonatkoznak, pontosabban a rendőrök tekintetében a 1996. évi XLIII. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit kell szem előtt tartani. Ez a törvény az, amely rendelkezik a fegyveres testületek hivatásos állományú dolgozóinak betegszabadságáról és táppénzéről.

Igaz, hogy ma már a jelenlegi gazdasági és munkaerő piaci helyzet miatt egyre kevesebben és egyre kevesebb napot vesznek igénybe akár a betegszabadságot, akár a táppénzt illetően, mivel akinek van állása, munkája az tart annak elvesztésétől, ha kiesik a munkából. Épp e miatt alakult ki az a nem túl jó helyzet, hogy nagyon sok munkavállaló betegen is felveszi a munkát. A rendőröknél nem csak ez a jelenség tapasztalható, de ezen felül még a rengeteg túlmunkával is meg kell birkózniuk.

Lássuk tehát, a rendőrök táppénze, szabadsága hogy alakul 2015 évben? Ehhez elsőként jó tisztában lenni az ide vonatkozó fogalmakkal részükre, főként azzal, hogy a hivatásos állomány tagjait egy esetleges betegség során, illetve a betegszabadság idején nem táppénz, hanem napidíj illeti meg. Ők tehát nem táppénzt kapnak, hanem betegszabadságot. Ennek a betegszabadságnak összesen 1 év lehet az időtartama. Hogyha az illető rendőrt a sérülés, illetve betegség szolgálata teljesítése alatt éri, vagy azzal összefüggésbe hozható, abban az esetben a távolléti díj összegére jogosult a betegszabadság idejére. A távolléti díj számítása az 1992. évi XXXIII. törvény módosításának 2013. január 1.-ei szabályozása szerint történik.

Amikor a sérülés, illetve betegség oka nem a szolgálatteljesítéssel hozható összefüggésbe, abban az esetben a betegszabadság kezdetétől30 naptári napig távolléti díjat fizetnek a rendőr részére, majd a 31 naptól kezdve annak 90 százalékát. Külön szabály vonatkozik azon esetre, amikor a rendőr szándékosan okoz saját magának sérülést, illetve idéz elő betegséget, ilyenkor természetesen nem illeti meg távolléti díj sem, és egyáltalán semmilyen térítés. Hogyha pedig a betegség, sérülés oka súlyos gondatlanságra vezethető vissza, akkor a távolléti díj legfeljebb ötven százalékos mértékben lecsökkenthető. Igen fontos szabály, hogy amennyiben a rendőr a betegszabadság ideje alatt bizonyíthatóan direkt módon hátráltatja saját felépülését, gyógyulását, akkor a távolléti díj teljes egészében megvonható tőle.

A rendőröket, mint hivatásos állományú dolgozókat másokhoz hasonlóan szintén megilleti gyermekápolás idejére is a betegszabadság, melynek szabályai megegyeznek a nem hivatásos állományban dolgozókra vonatkozóakkal, vagyis ennek időtartama függ attól, hogy az adott rendőr, mint szülő egyedülálló-e avagy sem, illetve a gyermek életkora is befolyásolja.

  
Ezt már olvasta?Bezárás