1 logoA kérelem szóbeli előterjesztését követően az ügyintéző vizsgálja meg a személyazonosító igazolványra való jogosultságot. A kérelemhez kötelezően benyújtandó mellékleteket, a kérelem adatait egyezteti a számítógépes nyilvántartás adataival. Ha az okmány illetve a nyilvántartás adatai eltérnek egymástól, abban az esetben a kérelmező által bemutatott, vagy az okmányiroda által beszerzett születési, illetve házassági anyakönyvi kivonat alapján az ügyintéző javítja a nyilvántartásban szereplő adatokat. Ezután az igénylő arcképének illetve aláírásának digitális felvételére kerül sor. Az ügyintéző számítógépen rögzíti a kérelmező adatait, majd két példányban kinyomtatja a kérelmet, melynek adattartalmát a kérelmező ellenőrzi, majd aláírja. A kérelmet abban az esetben is saját kezűleg kell aláírni, ha a kérelmező helyett meghatalmazottja jár el. Cselekvőképtelen kérelmező esetében a kérelmet a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

A kérelemből egy példányt az ügyintéző átad a kérelmezőnek. Ezt követően kezdeményezi az okmány előállítását. Az állandó személyazonosító igazolvány kiadása a kérelmező választása szerint történhet postai úton, vagy az okmányirodában. Amennyiben ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül kiadásra, illetve a még érvényes állandó személyazonosító igazolvány visszaadásra kerül, az új állandó személyazonosító igazolvány csak személyesen az okmányirodában vehető át az ideiglenes, illetve a régi állandó személyazonosító igazolvány leadásával egyidejűleg.

Az igazolványt egy évig lehet az okmányirodában átvenni. Egy év elteltével az okmányiroda megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartáson történő átvezetéséről.
A kérelemhez szükséges okmányok:

Ha a kérelem benyújtásakor rendelkezik vagy a kérelmezést megelőző évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes okmánnyal és az adatokban változás következett be az adatváltozást 8 napon belül be kell jelenteni, és a "személyazonosító igazolvány kiállítása" cím alatt ismertetett okiratokkal kell igazolni. Amennyiben az állandó személyazonosító igazolványt nem tudja bemutatni, nyilatkozni kell annak okáról.

Eljárási díjak, illetékek:

  • Illetékmentes
  • a 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolványa iránti kérelme, kivéve, ha az elveszett, megsemmisült, megrongálódott,
  • a 70. életévét betöltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelme, ha útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem rendelkezik,
  • a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges anyakönyvi kivonat kiállítása.
  • Egyéb esetekben az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illetéke 1.500 Ft. Ha az eljárásban az állandó személyazonosító igazolvány átmenetileg nem adható ki és ezért ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges, az eljárás illetéke összesen 3.000 Ft.

Kérjük, mondja el véleményét!
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás