1 logoA lakóhely szerinti körzethez tartozó kormányhivatal illetékes munkatársa megkérdezi az örökösödési ügyeket intéző rokont, hogy mi az örökség. Arról is kell nyilatkozni, hogy kik az örökösök. Ha az ügyben kiskorú is szerepel, akkor az is előfordulhat, hogy a hivatal munkatársa kimegy a helyszínre, illetve készít leltárt. Miután már bizonyos, hogy mi a hagyaték, illetve, hogy kik az örökösök. A polgármesteri hivatal jegyzője egy közjegyzőt jelöl ki, aki majd megtartja a hagyatéki tárgyalást. Nem lehet kiválasztani a közjegyzőt, mivel azt a hivatal jelöli ki, az örökhagyó lakhelye valamint a halálának időpontja szerint. Ez érdekes, mivel az örökösök fizetik a közjegyzőt, viszont ennek ellenére sem szólhatnak bele semmibe, a közjegyző jelen esetben hatóság.

A közjegyző csak a nem vitatott vagyontárgyat adja át. Abban az esetben ha vita alakulna ki, és azt a közjegyző nem tudja eldönteni, ilyenkor a hagyatékot ideiglenes hatállyal adja át, és 30 napon belül bírósághoz lehet fordulni, hogy az megállapítsa, ki az örökös.

A közjegyzői díjnak több eleme van. A közjegyzői díj alapját a munkadíj képezi, ennek a 40 százalékát teszi ki a költségátalány, valamint a közjegyző további összegeket felszámíthat még a készkiadások fedezésére. A közjegyzői díj így nem azonos a közjegyzői munkadíjjal, a közjegyzői munkadíj a közjegyzői díjnak csak egy részét képezi.

A közjegyzőt a hagyatéki illetve az egyéb nem peres eljárás lefolytatásáért,

  • ha az eljárás tárgyának értéke megállapítható, az ügyérték szerinti munkadíj fele illeti meg,
  • ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, a munkadíj összege 2.000 Forint.

Az ügyértékhez igazodó munkadíj összege sávosan igazodik az ügyértékhez:

  • 5.000.000 Forint feletti, de 10.000.000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 56.700 Forint illetve az 5.000.000 Forint feletti rész 0,5%-a a közjegyzői munkadíj.
  • 10.000.000 Forint feletti ügyérték esetén 81.700 Forint valamint a 10.000.000 Forint feletti rész 0,25%-a a közjegyzői munkadíj, ám ez maximum 200.000.000 Forint ügyérték alapján járó munkadíj számítható fel.

Ezen összegeknek tehát a fele számítható fel a hagyatéki eljárásban.

  • 5.000.000 Forint feletti, ám 10.000.000 Forintot meg nem haladó hagyatéki ügyérték esetén 28.350 Forint illetve az 5.000.000 Forint feletti rész 0,25%-a a közjegyzői munkadíj.
  • 10.000.000 Forint feletti hagyatéki ügyérték esetén 40.850 Forint valamint a 10.000.000 Forint feletti rész 0,125%-a a közjegyzői munkadíj, ám ez maximum 200.000.000 Forint ügyérték alapján járó munkadíj számítható fel a hagyatéki eljárásban. Például egy 11.000.000 Forint összegű hagyaték esetén a közjegyzői díjként 42.100 Forint munkadíj + 16.840 Forint költségátalány, vagyis 58.940 Forint + a készkiadások összegére számíthatunk.

Kérjük, mondja el véleményét!
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás