1 logoA polgári törvénykönyvük szerint az örökséget visszautasíthatja az örökös. A visszautasítás viszont csak a hagyaték egészére vonatkozhat, annak egy külön részére nem.  Abban az esetben, ha valaki az örökséget visszautasítja, az öröklésből kiesik és az utána öröklésben következő személy fog örökölni. Ha nincs további törvényes örökös, akkor az állam fog örökölni. Ennek az az indoka, hogy az állam szükségszerű örökös, mivel ha más örökös nincs, a hagyaték az államra száll. Az állam - mint törvényes örökös – nem rendelkezik az örökség visszautasításának jogával. A törvényes öröklés automatikus folyamat, nem külön nyilatkozatot benyújtani. Sok esetben az örökség tartozásokat is tartalmazhat, sőt még akár olyan is előfordulhat, hogy a hagyaték tárgyát csakis követelések képezik. Az öröklést ebben az esetben az örökös jogosult elutasítani. Az örökösnek ekkor az örökség visszautasításáról egy egyoldalú nyilatkozatot kell készítenie, amiben kifejezi azt, hogy nem kíván örökölni és nem szeretne a hagyatékból részesedni.

A sajátossága ennek a nyilatkozatnak az, hogy azt az örökhagyó halála után lehet megtenni, mindaddig, amíg a visszautasítás jogáról az örökös akár kifejezetten vagy akár hallgatólag le nem mondott. Így ha már a hagyaték tárgyát átvette az örökös, vagy épp azzal már rendelkezett, abban az esetben már ő hallgatólagosan elfogadta azt, így már nem utasíthatja vissza.

Nincs ugyan formához kötve a lemondás, így akár szóban is történhet. Emellett nincs határidőhöz sem kötve. Azonban a közjegyző jogosult bármelyik érdekelt kérelmére határidőt tűzni, és ha ezalatt nem tesz visszautasító nyilatkozatot az örökös, a visszautasítás jogáról lemondottnak kell tekinteni. A visszautasítás kizárólag az egész örökségre, illetőleg örökrészre vonatkozóan tehető, tehát az örökséget nem lehet részletekben visszautasítani.

Az örökség visszautasításának jogi következménye az, hogy az örökségből kiesik a visszautasító örökös. A kiesés nem terjed ki a visszautasító örökös ágára. Így tehát például az örökhagyó szülője, mint törvényes örökös utasítja vissza az örökséget, az ő másik leszármazottja, aki az örökhagyó testvére, illetve az ő leszármazója fog örökölni. Ha viszont az örökséget a végrendeleti örökös utasítja vissza, akkor a törvényes öröklésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Előfordul többnyire olyan is, hogy az örökös valamelyik örököstársa javára szeretne lemondani az öröklésről. Az ilyen nyilatkozat viszont érvénytelen, mivel az öröklésről csak az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben lehet lemondani. Az örökhagyó halála után lemondásnak már nincs helye, csak a visszautasításnak. Az örökség ugyan visszautasítható, ám minthogy az örökséget visszautasító örökös kiesik az öröklésből, ő nem rendelkezhet a hagyatékról egy általa meghatározott személy javára.

Kérjük, mondja el véleményét!
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás