1 logoA Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár [4. § (1) bekezdés] köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a járási hivatalnál nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A tartózkodási helyet ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye e törvény erejénél fogva megszűnik.

Nem kell bejelentenie a tartózkodási helyét annak, aki
1.    gyógyintézeti kezelés miatt nem tartózkodik lakóhelyén,
2.    előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti.

Hogyan kell bejelentenünk a lakcímünket?

Személyesen, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján, a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti adattartalmú - ingyenes - bejelentőlapon, amelyet az okmányirodában szerezhetünk be. Az újszülött első lakóhelyét és az anya lakóhelyét az anyakönyvvezető jelenti be. Kivételek a személyes, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján történő bejelentés alól:

  • Ha a bejelentési kötelezettség több együtt költöző hozzátartozót érint, a bejelentést - a családtagok által aláírt bejelentőlapok felhasználásával - valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti.
  • A kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy lakcímbejelentését szülője, illetve gondnoka (törvényes képviselője) teljesíti. A 14. életévet betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti.
  • Az átmeneti gondozásban részesülő gyermek vagy az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt lakcímbejelentéséről a szállásadó gondoskodik.
  • A munkásszálláson, mozgószálláson vagy építkezés felvonulási lakóépületben lakó polgár bejelentését a lakóhely tekintetében szállásadónak minősülő személy (képviselője) is elvégezheti.


Illeték - Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illetéke 1500 forint. Ha az eljárásban az állandó személyazonosító igazolvány átmenetileg nem adható ki és ezért ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges, az eljárás illetéke összesen 3000 forint. A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány illetéke - ha az eljárás a személyi azonosítót vagy a lakcímet nem érintő adatváltozás miatt indult - 500 forint. Ha a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárásra az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor, az eljárás illetéke 1000 forint.

Milyen adatokat kérnek a lakcím bejelentésekor? A következőek: természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, előző lakcímét, új lakcímét, a bejelentés időpontját illetve a tulajdonos vagy a lakás használatára egyébként jogosult hozzájárulását.

Kérjük, mondja el véleményét!
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás