nyugdijreformA nyugdíjreform 2015-ben nem fog megakadni, ugyanis egy olyan nagy ellátó rendszerrel beszélünk, amelynek az teljes szerkezeti átalakítása hosszú időt vesz igénybe. A nyugdíjakkal kapcsolatos változások valamilyen formában, szinte minden magyar állampolgárt érint, ezért egyáltalán nem mellékes, hogy a változások milyen irányt vesznek, és nem mindegy az sem, hogy amennyiben valaki megéri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor milyen feltételekkel mehet nyugdíja, illetve mekkora is lesz a nyugellátás mértéke. Így ezért, nyugodtan kimondhatjuk, hogy a nyugdíjreform még hosszú ideig lesz téma az országban. Most azonban az a kérdés, hogy a nyugdíjreform 2015 folyamán fog-e folytatódni, vagy egyelőre a már elért eredmények megtartása várható?

A 2012. január 01-én hatályba lépett nyugdíjtörvény, amely alapvetően reformálta meg a nyugdíjrendszert szükségszerű volt. Ugyanis a magyar gazdaság, és társadalom működőképességét egyre inkább veszélyeztetni kezdte a társadalom elöregedésének a felgyorsulása, amelynek elkerülhetetlen következménye lett volna rövid időn belül a nyugdíjrendszer finanszírozhatóságának az összeomlása. Ez nem egyedül magyar probléma, hanem kényegében minden fejlett gazdasággal rendelkező országot érint valamilyen szinten. Nyilvánvaló, hogy az erősebb gazdaságok könnyebben tudják kezelni a kialakult helyzetet, mint a gazdaságilag instabilabb keleti uniós országok, köztük Magyarország is.

A legnagyobb jelentőségű változásai a fentebbi nyugdíjreformnak, az öregségi nyugdíjkorhatár 65 évre emelése, és a különféle korhatár előtti nyugdíjak megszűntetése, illetve a már ilyen nyugdíjakban részesülők nyugellátásának az átalakítása járadékká, vagy ellátássá. Ez azt jelentette, hogy nyugdíjban csak azok a személyek részesülhetnek a törvény hatálybalépését követően, akik betöltötték a számukra előírt öregségi nyugdíjkorhatárt. Kedvezőbben alakult a nők nyugdíjba vonulási lehetősége, ugyanis esetükben lehetőség van már 40 éves biztosított jogviszony megléte esetén is teljes értékű öregségi nyugdíjba vonulni. Természetesen az ő esetükben is szigorú, és részletes feltételei vannak a kedvezménnyel való élésnek.

A nyugdíjreform 2015-ben várhatóan nem fog jelentős változásokat hozni. ellenben folyni fog az erőgyűjtés a továbblépéshez, ami azt jelenti, hogy meg kell teremteni hozzá a gazdasági feltételeket is, és a társadalmi egyetértést is. Amely változás mégis bekövetkezhet 2015-ben, az a javaslat, amely azt szeretné törvénybe foglalni, hogy a 35 évesnél fiatalabbak nyugdíjának a mértékét befolyásolja az, hogy életük folyamán hány gyermeket neveltek fel, illetve azoknak milyen iskolázottsággal rendelkeznek. Egyelőre még bizonytalan, hogy a kormány 2015-ben időszerűnek látja-e a kérdés eldöntését.


Ön mit szól ehhez?
{fcomment}

 

  
Ezt már olvasta?Bezárás