idoskoruak jaradekaAz Időskorúak járadékát 2015 évben az kapja meg, aki már betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de házastársával vagy élettársával együtt nincsen nagyobb havi egy főre eső bevétele azaz jövedelme, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 80%-a, azaz 22.800 forint. Azoknál az embereknél, akik egyedülállóak és 75 évesnél fiatalabbak, a nyugdíjminimumnak a 95%-a, azaz 27 075 forint a határ. A 75 év feletti egyedülálló személyeknél már az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a számít, vagyis ezek szerint akkor kap csak járadékot, hogy ha nincsen havi 37 050 forintnál több havi jövedelme. Az egyedülálló 75 év alattiaknál a nyugdíjminimum 95%-a a megkapható összeg, azaz 27.075 forint, a 75éves kort meghaladóaknál 37.050.

Az az ember, akinek van jövedelme, az a járadék összege a fenti összegek és a saját havi jövedelme közötti különbözettel számolhat. A megállapított időskorúak járadékát minden hónap 5.-éig kell kiküldeni. Viszont, ha az ellátás nem jár a teljes hónapra, akkor ennek összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata lesz. Ha az időskorúak járadékára jogosult személy lakhelye megváltozik, akkor azt 15 napon belül be kell jelenteni.

Az igényt úgy kell beadni, hogy az a személy, aki igényelni szeretné ezt az ellátást, annak a lakcíme szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes járási hivatalánál, valamint a kérdező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál tudja beadni.

Az igény benyújtása úgy történik, hogy a személynek, aki be akarja nyújtani a kérelmet egy formanyomtatványt kell beszereznie, ami az igénylés helyén szerezhető be és mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló okiratokat.

Mondja el a véleményét nekünk itt!
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás