nyugdijas munkavallaloA törvény
szerint az a munkavállaló, aki rokkantsági ellátásban részesül, nyugdíjasnak minősül, így esetében alkalmazni kell az Mt. nyugdíjasokra vonatkozó rendelkezéseit. Kedvezőtlen szabály a rokkantsági ellátásban részesülők számára is a törvény 66. paragrafusának (9) bekezdése, amely szerint a munkáltató nem köteles indokolni a határozatlan tartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.

A jogszabály 77. paragrafus (5) bekezdésének a) pontja pedig kimondja, hogy nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.

A munka törvénykönyve 294. paragrafus g) pontja szerint nyugdíjas munkavállaló, aki:

  • ga) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),
  • gb) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül,
  • gc) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,
  • gd) egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,
  • ge) öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,
  • gf) növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy
  • gg) rokkantsági ellátásban részesül.


Kérjük, mondja el a véleményét!
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás