1 logoAmennyiben egy cég bármely oknál fogva nem adja be idejében a kérelmet, nem mentesül ettől még az innovációs járulék esetében az előleg megfizetésének kötelezettsége alól. A 2014. évi LXXIV. Törvény keretében 2014. decembere során kihirdetésre került (K+F+I) tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló rendelet átfogalmazta, újraértelmezte azt a kört, mely kötelezve van innovációs járulék fizetésére. Ez alapján van rá esély, hogy kikerülhető az innovációs járulék megfizetése is. Ugyanis a törvény értelmében ismételten visszatér a 2012. január 1. előtt érvényben lévő értelmezés az innovációs járulék megfizetésének mentesülése alól való lehetőségek tekintetében.

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény (Kkv törvény) 3. § (2) és (3) bekezdése értelmében az új jogszabályi háttér mentesítheti a mikro-illetve kisvállalkozásnak minősülő cégeket az innovációs járulék megfizetése alól. Ez pontosabban azt jelenti, hogy a gazdasági társaság mikro- illetve kisvállalkozásnak történő besorolása esetén a Kkv törvény csupán a létszámot és éves nettó árbevételt, vagy a mérlegfőösszegi adatokat kell vizsgálja és nem a komplett Kkv. törvényt. Ennek megfelelően ezek az említett mutatószámok kizárólag a szóban forgó társaság szempontjából vizsgálandók.

Nézzük, milyen lehetőségei vannak a kedvező helyzetben lévő vállalkozásnak akkor, ha számára 2015. évre már mentességet állapítanak meg, azonban a 2014-es év adatainak megfelelően kötelezett lenne még a járulék megfizetésére? Hogyan kerülhető ki az innovációs járulék megfizetése is? Abban az esetben adódik lehetőség a tárgyi adó mérséklésére, vagy akár elengedésére az adózás rendjéről szóló törvény 42. §-a alapján, amikor az adó előlegfizetést a megelőző időszak kötelezettsége szabja meg úgy, mint az innovációs járulék esetén.

A fentiek szerint tehát az a cég, melynek ebben az évben már nincs kötelezettsége innováció járulék megfizetése kapcsán, az benyújthat egy kérelmet – kötelezően meg nem szabott formában -, így élhet a lehetőséggel, de ezt mindenképp még az előlegfizetési kötelezettség esedékessé válása előtt kell megtennie. Ezt a lehetőséget a NAV által 2015.03.12.-én közzétett közlemény is megerősíti.

  
Ezt már olvasta?Bezárás