vasarnapi zarva tartas europabanA vasárnapi nyitva tartás kérdésében nem csak Magyarország, hanem Európa is megosztott. A vasárnapi zárva tartás a társdalom minden rétegét érinti, vagy munkavállalóként, vagy vásárlóként, illetve vállalkozóként. Ebből egyértelműen kikövetkeztethető, hogy egy ilyen jellegű törvény bevezetését minden országban komoly hatástanulmányok, konzultációk az érintettekkel előzik meg. A XXI. században sok olyan társadalmi változás következett be, amelyek megváltoztatták az embereknek a valláshoz való viszonyát, a társadalmi, és emberi kapcsolatokat, az életszemléletet, és nem utolsó sorban a bevásárlási szokásokat is. A vasárnapi zárva tartás mellett első sorban a keresztény tradíciók szólnak, de mivel a mai ember már nagyon messze került attól az életmódtól, amelynek Isten, illetve a hit alapvető része volt, így egyre kevésbé jelentenek korlátokat a keresztény törvények, illetve az egyház tilalmai. Ebben nincs különbség Magyarország, és Európa más államai között. Ugyanakkor a kérdés kezelésében mégis eltéréseket tapasztalhatunk. Nézzük meg tehát, hogy a vasárnapi zárva tartás kérdésében Európa megosztott-e vagy sem.

Európát keresztény Európaként is említik, ami arra mutat, hogy az európai országokban a kereszténység az államvallás. Azonban az elmúlt időkben a vallás szerepe egyre inkább háttérbe szorult minden államban, és így egyre kisebb hatást tudott kifejteni a társadalomra. Ennek bizonyítékait hosszú volna felsorolni, de mindenki előtt egyértelmű, hogy folyamatosan történik az egyház hatalmának, épületének a lebontása. Ennek egyik jele a vasárnapi nyitva tartással kapcsolatos törvények. Természetesen sok más érdek is közre játszott az egyes államokban a vasárnapi zárva tartással kapcsolatos törvények megalkotásánál. Gondoljunk itt a családi kapcsolatokra, vagy akár emberi jogi kérdésekre.

Azért aktuális a kérdés, mert hazánkban is elfogadásra került a törvény, amely rendelkezik a vasárnapi zárva tartásról, és amelyik 2015. március 15-én fog életbe lépni. Amint ezt fentebb már említettük ez a kérdés általában megosztja az érintetteket. Nincs ez másképpen Magyarországon sem. Nálunk azért is okozott ez a dolog akkora feszültségeket, mert a kormány nem végeztetett hatástanulmányokat, nem egyeztetett a szakszervezetekkel, illetve a képviseleti szervezetekkel, pedig egy ilyen döntés meghozatalát széleskörű társadalmi egyeztetés kellett volna megelőznie. Mindezek következtében nem egyértelmű egyelőre, hogy milyen következményei lesznek a törvény bevezetésének. Egyesek szerint áruház bezárások, elbocsátások lesznek az érintett áruházláncoknál. A TESCO már meg is tette az első lépést, amely 13 áruházuk bezárását, és legalább 500 fő elbocsátását jelenti. Nyilván ez még csak a kezdet, az igazi következményeket a törvény gyakorlati alkalmazása során lehet majd lemérni. Ezek után nézzük meg, hogy miként oldották meg a vasárnapi zárva tartás kérdését más európai országokban.

Kezdjük a szomszédban, Ausztriában, ahol szintén találkozhatunk a vasárnapi zárva tartással, de kisebb engedményekkel. Ez azt jelenti, hogy vasárnap nem kell minden üzletnek zárva tartania, így például kinyithatnak azok a pékségek, ahol reggeliztetés is folyik, illetve azokon a turisztikai központokon, amely a turisták által a leglátogatottabbak. Alaphelyzetben az üzletek szombaton 18 óráig vannak nyitva. Továbbá van egy olyan szabály is, amely megtiltja, hogy egy-egy üzlet heti 72 óránál többet legyen nyitva. Változik ugyanakkor a szabályozás tartományonként is, illetve szezonálisan is lehetnek eltérések a törvénytől. Jelenleg is folyik Ausztriában az ezzel kapcsolatos vita.

Németországban is van lehetőség a vasárnapi nyitva tartásra, de ezeket minden egyes tartomány maga szabályozhatja, tehát nem a központi kormány dönt ebben a kérdésben. Brandenburgban például évi 6 alkalommal nyithatnak ki az üzletek, ezzel szemben Schleswig-Holstein tartományban december 17. és január 8., illetve a március 15. és október 31. között lehet vasárnap kinyitni az üzleteket, de elsősorban itt csak a leglátogatottabb turistaközpontokban, Szászországban pedig csupán egy évben egyszer nyithatnak ki az üzletek vasárnap.

Franciaországban is többször történtek lépések a törvény enyhítésére, így például Nicolas Sarkozy szerette volna elérni a vasárnapi zárva tartás eltörlését a teljes gazdaságra nézve. Ez azonban nem sikerült, de itt is jellemző, hogy a turisztikai központokban engedélyezett a nyitva tartás vasárnap is. Ilyen hely Marseille, és Lille is. Manapság azt szeretnék elérni, hogy megduplázásra kerüljön azoknak a vasárnapoknak a száma, amikor az üzletek nyitva tarthatnának. Franciaországban nem lehet a dolgozókat vasárnapi munkára kötelezni.

Olaszországban az előzőeknél sokkal rugalmasabban kezelik a kérdést. Mind a tartományok, mind az önkormányzatok maguk döntik el, hogy milyen állásfoglalás mellett döntenek. Sőt arra is van lehetőség, hogy a boltos maga döntse el, hogy nyitva kíván-e tartana vasárnap, vagy nem.

Nagy-Britániában, és Írországban is nyitva lehetnek az üzletek vasárnap, de csak meghatározott óraszámban. Angliában és Walesben maximum 6 órát, Észak-Írországban pedig 5 órát. Skóciában az önkormányzatok döntenek a nyitva tartásról.

Norvégiában, csak a 100 nm-nél kisebb üzletek tarthatnak nyitva vasárnap. A kormány szeretne ezen változtatni, és lazítani a szabályozáson, de egyelőre úgy tűnik nem lesz könnyű dolguk.

A fentieket összefoglalva azt láthatjuk, hogy Európa más országaiban is törvény szabályozza az üzletek vasárnapi zárva tartását, de az is egyértelműen látszik, hogy egyre nagyobb az igény a kérdés rugalmasabb kezelésére, és egyre több országban igyekeznek lazítani a törvényen, és kiharcolni azt, hogy az üzletek nyitva tarthassanak vasárnap is. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az erre vonatkozó törvényeket hatályon kívül helyezzék, a cél inkább a nagyobb rugalmasság, és az igényeknek való megfelelés, úgy hogy közben a módosítások az érintettek megelégedésére is szolgáljon. Ehhez széles körű társadalmi párbeszéd útján igyekeznek eljutni, ami például kellene, hogy szolgáljon a magyar törvényhozásnak is. A labda az állam térfelén van. 

Ön mit szól ehhez?

{fcomment}

 

  
Ezt már olvasta?Bezárás