1 logoA TAJ-t egy kártya formátumú hatósági igazolvánnyal lehet igazolni, amit a magyar állampolgár születésekor kap, más jogosultaknak pedig igényelni kell azt. A TAJ kártya a TAJ- t igazolja, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot az egészségügyi szolgáltató a jogviszony - ellenőrzés során, elektronikus úton ellenőrzi. Aki nem rendelkezik TAJ számmal, azonban jogosulttá válik társadalombiztosítási, munkanélküli vagy szociális ellátásra, az ország egész területén bármely fővárosi/megyei kormányhivatalnál igényelhet TAJ kártyát az igénylőlap kitöltésével.

Minden igényléshez szükséges:

  • személyazonosításra alkalmas igazolvány [személyazonosító igazolvány (ideértve az ideiglenes személyi igazolványt is), érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély]
  • lakcímet, és/vagy tartózkodási helyet igazoló okmány (lakcímkártya).


A TAJ kártyával járó ügyintézést el tudjuk személyesen vagy akár postai úton is intézni. A postai úton benyújtott igény esetén a kártyát is postán kézbesítik. A postán küldött igénylés esetén az ügyfélnek csatolnia kell az aláírt illetve kitöltött igénylőlap mellett, az azonosításhoz és az ügyintézéshez szükséges, az okmányok ügyfél által aláírt másolatát, illetve az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást. A TAJ kártya a hiánytalan kérelemnek a fővárosi/megyei kormányhivatalhoz megérkezését követő naptól számított 21 napon belül készül el. A TAJ kártya igénylőlap kitöltése során az igénylő adatainál annak a személynek az adatait kell megadni, akinek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét igazolni kívánják, aki részére a kártya készül. Egyes ügyfélszolgálatokon személyes ügyintézés esetén helyben kiadásra kerül a TAJ kártya, amennyiben az igényléshez szükséges összes dokumentumot hiánytalanul benyújtják.

A Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek TAJ kártyája esetén a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatszolgáltatását követően a kormányhivatal hivatalból soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiállítja. Az első TAJ kártya kiállítása az azzal nem rendelkező személyek számára, valamint a név és adatváltozás miatti kiadás ingyenes. Ha az újabb TAJ-kártya kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett, megsemmisült, megrongálódott vagy azt ellopták, akkor az újabb TAJ kártya kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege 3.000.- forint. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése történhet átutalással, sárga csekken való befizetéssel vagy személyes kifizetéssel is.

A TAJ kártya elveszetése, ellopása, megsemmisülése, megrongálódása esetén igénylőlapon (az Országos Egészségbiztosítási Pénztár  - OEP - honlapról is letölthető) új TAJ kártya igényelhető (TAJ kártya másodlat). Az érintett vagy meghatalmazottja az ország egész területén, bármely kormányhivatalnál igényelheti a TAJ kártya pótlását/cseréjét. A TAJ kártya pótlása, cseréje a fentiek szerinti esetekben 3.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj köteles, még akkor is, ha a kártyát ellopták. A TAJ kártya pótlása, cseréje esetén az igényléséhez szükséges dokumentumokat kell benyújtani a kormányhivatalhoz.

Kérjük, mondja el véleményét!
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás