szulesi penzAhhoz, hogy a családok bátran álljanak hozzá a gyermekvállalás kérdéséhez, igen fontos ismerniük, milyen támogatásokra, ellátásokra számíthatnak a gyermek születését követően. Ilyen többek között a szülési pénz, melynek nagy szerepe lesz 2015 - 2016 év során is. A szülési pénzre – más néven anyasági támogatásra – az a nő jogosult, aki a terhessége ideje alatt minimum négyszer megjelent a terhes gondozáson, koraszülés esetén ez minimum egy alkalom.

A szülési pénz megilleti a gyámot, hogyha a gyámságra vonatkozó határozat a születést követő hat hónapon belül kiadásra kerül, illetve jogosult az örökbefogadó szülőt is, amennyiben bizonyítható, hogy az örökbefogadást a szülési utáni hat hónapon belül engedélyezték. Nem jogosult azonban szülési pénzre az az anya, aki a szülést megelőzően nyilatkozatot tett arról, hogy születendő gyermekét örökbe kívánja adni. A szülési pénz kifizetésének egyik feltétele, hogy az arra vonatkozó igényt a baba születését követő hat hónapon belül be kell nyújtani. A szülési pénz 2015 – 2016-os összege megegyezik azzal az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával, mely a szülés pillanatában-érvényben van, ez még a 2013-as adat szerint 64.125.-Ft, aki pedig ikergyermekeket szül, annak a legkisebb öregségi nyugdíj 300 százaléka jár, ami jelenleg 85.500.-Ft. Nagy valószínűséggel ezek az összegek 2014-ben nem változnak.

A szülési pénz 2015 – 2016 év során az eddigiekhez hasonlóan igényelhető, az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével. A nyomtatványon fel van sorolva minden szükséges melléklet, melyet a kérelemhez csatolni szükséges. A kitöltött nyomtatványt a mellékletekkel felszerelve a lakóhely szerinti illetékes Magyar Államkincstár megyei igazgatóságához kell beadni, ahogy már fentebb felhívtuk rá a figyelmet, a szülés utáni fél éven belül. A szülési pénz, anyasági támogatás az idei és az azt követő évben is természetesen nagyon fontos lesz a szülők számára, hiszen egy kisbaba jövetelekor minden fillérnek helye van. Jó azonban már ideje korán felkészülni ezekre az intézni valókra és itt a mi oldalunkon minden lényeges dolgot megtudhat ezzel kapcsolatban is. Az igénylés például nem csak az Államkincstárhoz adható be, hanem akinek a munkahelye egyben kifizetőhely is, az ott is beadhatja az igénylést, ilyenkor azonban fontos, hogy az űrlap mellé oda kell tenni a TAJ kártya, a személyi igazolvány és a lakcímkártya másolatát is, valamint persze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát is.

A támogatáshoz minden anya hozzájuthat, akire nézve vonatkozik a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló Uniós rendelet, vagyis az igénylés benyújtásakor Magyarországon tartózkodik. Az nem szempont, hogy az igénylő magyar állampolgár-e vagy sem, lehet bevándorló, vagy akár Magyarországon tartózkodási engedéllyel bíró személy is, amennyiben igazolható, hogy a terhesség ideje alatt az előírt alkalmakkal a terhes gondozáson megjelent. Abban az esetben, ha az anya teljes hitelességgel igazolja azt, hogy a terhesség idején külföldön tartózkodott huzamos ideig, minimum öt hónapig, akkor a terhes gondozáson való részvételt természetesen nem kell igazolnia. Akkor, amikor sajnálatos módon a baba halva születik, a szülési pénz az anyának akkor is jár, ehhez a kórházi igazolást szükséges mellékelni a halva születés tényéről.

Ami a jövőt és a változásokat illeti, már elég hosszú ideje közkézen forog a hír, hogy a szülési pénz a kormány igen magasra meg kívánja emelni, azonban ez még mindig csak hír szinten ismert, nem is tudni, hogy a tervezet épp hol jár, mikor lesz napirendi kérdés és megszavazásra kerül-e egyáltalán. Minden esetre, ha ebből lenne valami, az igen nagyot dobna a fiatal szülők gazdasági helyzetén, mert a tervezet alapján a kormány 288.000 forintot tűzött ki célul egyszeri anyasági támogatásként. Ha ez az intézkedés bevezetésre kerülne, annak igen nagy jelentősége lenne a születések számára nézve, hiszen a jelenlegi alig 65 ezer forinttal szemben ebből az összegből már szinte mindent meg lehet vásárolni, amire egy újszülöttnek szüksége lehet az első hónapokban.

Kérjük, mondja el a véleményét, mert véleménye másnak nagy segítségére lehet!
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás