ovodaztatasi tamogatasAlapvető változások lesznek, az óvodai támogatás 2015. évi szabályozásában. Köztudott, hogy hazánkban nagyon magas mértékű a szegénység, ami azt jelenti, hogy a gyerek szegénység is tűrhetetlen mértéket öltött, amely ellen tenni kell minden érintettnek. Így tennie kell a kormánynak is, hiszen a kormány egyik alapvető feladata, hogy biztosítsa a polgárainak mindazokat az ellátásokat, amely szükségesek az emberhez méltó élethez. A kormány rendelkezésére, erre a célra számtalan eszköz áll rendelkezésre. Elég, ha csak a segélyekre, támogatásokra, ellátásokra, bölcsődék, óvodák, iskolák építésére gondolunk. Az óvodáztatási támogatás egy ezek közül az eszközök közül. Nézzük is meg ezek után, hogy mire számíthatunk az óvodáztatási támogatás 2015. évi átalakításánál.

Óvodáztatási támogatásra azok a szülők, illetve gyámok jogosultak, akiknek a gyermeke halmozottan hátrányos, és a gyermek 5. életévének betöltéséig megkezdi az óvodai oktatást. Mindezeknek a feltételeknek a meglétét az önkormányzat jegyzője ellenőrzi, és azok teljesülése esetén végzik el a bírálatot. A támogatás első folyósítására, a támogatás elnyeréséről hozott döntés jogerőre emelkedésének időpontjától függően kerül sor. Amennyiben ugyanis, a jogerőre emelkedés a tárgyévet megelőző év december 5-e és a tárgyév június 4-e között történik, akkor az első kifizetés a tárgyév júniusában fog történni, abban az esetben pedig, ha a tárgyév június 5-e és december 4-e között történik, akkor az első folyósításra a tárgyév decemberében fog sor kerülni.

Óvodáztatási támogatás igénylőlap minta letöltése itt!

A további folyósításokra egy évben 2 alkalommal kerül sor, június, és december hónapokban, mindaddig, ameddig a jogosultság feltételei fennállnak. A támogatás összege első alkalommal, és gyermekenként 20.000 Ft, és minden további alkalommal, és gyermekenként 10.000 Ft. Az önkormányzatnak arra is van lehetősége, hogy indokolt esetben előírja, hogy a támogatást első alkalommal természetbeni formában is adhatja. Megszűnik a támogatás abban az esetben is, amennyiben a gyermek, vagy gyermekek megkezdik iskolai tanulmányaikat.    

Most térjünk rá a 2015-ös esztendőre, amely alapvető változásokat fog hozni az óvodáztatási támogatást illetően. Köztudott, hogy a kormány visszafogta a segélyekre kifizethető keretösszeget, és igyekszik ezen a területen is megtakarítani. Ennek egyik áldozata lesz az óvodáztatási támogatás is, amely 2015. szeptember 01-től megszűnik. Az óvodáztatási támogatás kivezetésére, megszűntetésére azért nyílik lehetőség a fenti időponttól, mert akkortól lép érvénybe az a törvény, amely kimondja, hogy minden 3 évesnél idősebb gyermeknek kötelező az óvodába járás, amelynek következtében az óvodáztatási támogatás szükségtelenné válik.

Ön mit szól ehhez?

{fcomment}

 

  
Ezt már olvasta?Bezárás