1 logoMi mennyi 2016 évben? Egészen biztos, hogy ha még nincsenek is kész tervek, törvények, új szabályok, sok minden változik majd, talán év végéig kiderül, hogy mi mennyi 2016 évben? Többek között ismét változásra lehet számítani a nyugdíjrendszert és erre vonatkozó szabályokat illetően. Köztudott tény, hogy a nyugdíjasok nagy része nem él valami magas színvonalon, az állami nyugdíjból kevesen tudják biztosítani maguknak a nyugodt, békés öregkort. A legnagyobb bizonytalanságot az okozhatja az érintetteknek és a nyugdíj előtt állóknak, hogy - bár kevesen tudják - 2012-ben törölték az alaptörvényből az államilag garantált nyugdíjat, így végül is bár mikor hozhat az állam egy olyan döntést, hogy nem fizet nyugdíjat, ez azt jelenti, hogy ma már senkinek nem jár alanyi jogon az állami nyugdíj. Ha nem is törlik el rövid időn belül ezt az intézményt, az is megtörténhet, hogy az állam döntése nyomán egyszerűen akár tíz-húsz százalékkal csökkenhetnek a nyugdíjak minden különösebb indoklás nélkül. Az biztos, hogy nagy arányú - de még kicsi sem - nyugdíjemelés nem várható 2016-ban, jó lesz, ha minden marad a régiben.

Várhatóan nem lesz olcsóbb a beiskolázás sem a jövő évben, a nagycsaládosok ugyan állítólag sokféle kedvezményben részesülnek, de persze ezek nem minden esetben képesek követni az inflációt, az áremelkedéseket.

A béreket illetően nézzük, hogy alakul a minimálbér 2016 év során? Az Országgyűlés elfogadta a 2016. évi adótörvényeket, melyeknek két legjelentősebb eleme a személyi jövedelemadó-kulcs 16%-ról 15%-ra történő csökkentése, valamint a két eltartott utáni családi adókedvezmény havi 20 ezer forintról 25 ezer forintra történő emelése. Persze a különféle bruttó bérszintek mellett egyáltalán nem biztos, hogy hasonlóan alakul egy két vagy három gyermekes család bevétele, jövedelemszintje. lesznek olyan háztartások, ahol a változások mellett is változatlan marad a nettó kereset, hiszen sok tényező befolyásolja, mint például az, hogy az adott család jogosult-e járulék- vagy adókedvezményre, hány gyermeket tart el a család. lesznek viszont olyanok is, akik esetében a bruttó bérszint egy százalékával, plusz azon felül ötezer forinttal nő a nettó jövedelmük. A 2016-os minimálbér tehát ezek függvényében fog változni, alakulni, hozzávetőlegesen 106 ezer forint környékén.

Szintén elfogadták az adózásra vonatkozó módosításokat, ezek szerint a jelenlegi 16 százalékról 15 százalékra csökken a SZJA kulcs, ami azt eredményezi, hogy a bruttó bér egy százalékával mindenkinek megnövekszik a nettó keresete. Nem jelent azonban emelkedést azok számára e törvénymódosítás, akik a különböző kedvezményekkel 0-ra jönnek ki a SZJA-t illetően, hiszen náluk a nettó jövedelem változatlan marad. Az előző évek tapasztalatai és eredményei alapján némi finomítás lesz a családi adó- és járulékkedvezmény terén, mi szerint négy év időtartam alatt a kétgyermekesek kedvezménye meg fog duplázódni, ennek első lépcsőjeként pedig ötezer forint 2016-ban érvényesíthető válik. Az erre jogosultak tehát 2016 évben két gyermek után az érvényesíthető kedvezmény 20 ezer helyett 25 ezer forint lesz.

A családi kassza alakulását sokban és pozitív irányban befolyásolhatja az ingyenes tankönyvellátás, akik élhetnek ezzel a lehetőséggel, azoknak igen sokat számít. Itt kell megemlíteni szintén az ingyenes étkeztetés kiterjesztését 2016-ban, A jövő év január elsejétől ingyenes étkezés jár azon óvodás és bölcsődés gyermekek számára, akik családjában a minimálbér 130 %-át nem haladja meg az egy főre jutó kereset, vagyis nem magasabb ez az összeg 86.428 forintnál. Hogy mi mennyi 2016-ban, abban fontos része lesz ennek a módosulásnak azért is, mivel a három és több gyermeket nevelő családok gyermekei a család összes jövedelmétől függetlenül, alanyi jogon térítésmentesen étkezhetnek, mellettük szintén jogosultak lesznek erre a tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő gyermekek is.

Ami a családi pótlékot illeti, e téren az összeg szempontjából jó esetben nem várható változás, bár sajnos az már tény, hogy mintegy 7 milliárd forinttal kevesebb pénzt "szánnak" 2016-ban erre mint ez évben, ahogy sajnos a gyermeknevelési támogatásra is a mostaninál jóval kevesebb fog jutni. Az utóbbi támogatás 2016-ban azoknak a családoknak jár, ahol 3 vagy ennél több kiskorú gyermeket nevelnek, és amikor is a legkisebb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életév betöltéséig - gyermekszámtól függetlenül - jár az öregségi nyugdíj legkisebb összegével azonos ellátás, ami jelenleg 28.500 forint.

Mivel még egészen bizonyos, hogy lesznek pillanatnyilag nem ismert és nem közzétett változások, módosítások a téren, hogy mi mennyi lesz 2016-ban, így akkor jár Ön a legjobban, ha hetente legalább egy alkalommal visszatér ide oldalunkra, mert itt a legfrissebb híreket szinte megjelenésüket követően azonnal olvashatja és hozzájuthat a legégetőbb információkhoz.


Előzmények:

Elég sok minden változik
a 2015 - 2016 évben, ami érinti elsősorban a családokat, akár kisebb, akár nagyobb létszámú családról van szó. Ahol iskoláskorú gyermekek vannak, ott mindenképpen több tényezőtől is függ, hogy mennyibe kerül ezekben az esztendőkben a beiskolázás és általában az egész tanév alatti költségek mekkorára rúgnak. E mellett persze rengetegen érintettek a nyugdíj, vagy rokkantsági nyugdíj terén, és szinte mindenkit érdekel, hogyan alakul e két évben a munkabér és a táppénz nagysága is. Lássuk a legfontosabb és leggyakoribb tételeket, mi mennyi lesz 2015 - 2016 évben?

A bérekre vonatkozóan szinte minden téren történtek változások, ( a közszférában dolgozók bérével kapcsolatosan itt informálódhat ), a minimálbér 2015 évben 105.000 forint, a garantált bérminimum pediglen 122.000.- forint. A béreket terhelő járulékok és adók a tekintetében a munkáltatót terhelő összege a 27 százaléknyi szociális hozzájárulási adó, valamint 1,5 százalék szakképzési hozzájárulás. A munkavállaló részéről fizetendő a nyugdíjjárulék 10 százaléka, 3+4 százaléknyi egészségbiztosítási járulék, a személyi jövedelemadó 16 százaléka, a munkaerő-piaci járulék 1,5 százaléka. A munkabérek kapcsán némi egalizálást jelenthetnek a különféle, munkaadó részére adható szociális kedvezmények, melyekkel valamelyest kompenzálni lehet a nagyobb mértékű levonásokat. Ilyen eset például, amikor a munkáltató gyesről visszatérő alkalmazottját tovább foglalkoztatja, vagy amennyiben kezdő munkaerő, vagy 24 évesnél fiatalabb, illetve 57 évnél idősebb munkavállalója van, n esetekben számíthat bizonyos kedvezményekre. A szociális támogatás mellett a családi adókedvezmény az, amellyel a gyermekes családok némi megtakarítást tudnak elérni. Ennek mértéke egy, illetve két gyermek után havonta gyerekenként 10.000 forint, három és több gyerek esetén havonta gyerekenként 33.000 forint.

Ha már a gyermekes családoknál járunk, akkor fontos tudni, hogy mekkora összegű családi pótlékkal számolhatunk 2015 - 2016 években. Ezen összeg jelenleg egy gyermek után 12.200 Ft, amennyiben egyedülálló szülő nevel egy gyermeket, akkor 13.700 Ft, két gyermek esetében 13.300 Ft, amennyiben egyedülálló szülő nevel két gyermeket, akkor 14.800 Ft. Három és ennél több gyermek esetében a családi pótlék 16.000 Ft, amennyiben egyedülálló szülő nevel három, vagy több gyermeket, akkor 17.000 Ft. A súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg kiskorú gyermeket nevelő család részére 23.300 Ft jár, amennyiben egyedülálló szülő nevel tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket, akkor ezen összeg 25.900 Ft, és tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos nagykorú személyre való tekintettel pedig 20.300 Ft.

Szintén a családok kiadásait befolyásoló tényező az ingyenes tankönyvellátás, melynek igénylésére meg van az előírás szerinti menet. Természetesen minden iskola igazgatója és tantestülete tisztában van ezekkel a szabályokkal, így ők nyilván minden tájékoztatást meg tudnak adni a szülőknek. Az ingyenes tankönyvellátás keretében a tanulók az adott iskola könyvtárából kikölcsönözhetik a tankönyveket, majd az év végén ugyan oda visszaadják, így ezek az iskola tulajdonai maradnak. Ez az ellátás jár minden olyan tanuló számára, akinek a családja nem tudja kifizetni a könyveket, és jár annak a tanulónak is, aki fogyatékosságban, vagy bármely betegségben szenved.

A felnőtteket érintő saját jogon járó ellátások között gyakorta kérdezik az emberek, hogy mennyi is a táppénz mértéke 2015-2016 során, ez jelenleg az egy napra vetített átlagkereset hatvan százaléka. A kismamáknak járó ellátások összegei is fontos tényezők, hiszen van, akinek akár három éven keresztül csak ez a jövedelme van, amíg kisgyermekét neveli. A TGYÁS a napi átlagkereset 70 %-a, és ezzel egyforma mértékű a GYED, melynek maximális felső összege 137.200 forint lehet. A gyermeknevelési Támogatás és a GYES egy havi összege megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével, mely összeg független a gyerekek számától. Nagyon fontos a kismamák, életében a szülési pénz, mely egy egyszeri kifizetést jelent a szülést követően. Mértéke a szülés időpontjában érvényben lévő, mindenköri öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százaléka, mely a tavalyi adatok szerint 54.125 forint, de amennyiben ikergyermekek születnek, rájuk nézve ez az összeg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 százaléka, tehát 85.500 forint.

Az ápolási díj mértéke 2015 - 2016 években a jelenlegi állás szerint 23.600 Ft, vagy 29.500 Ft, illetve 38.350 Ft, mely összeg az az ápolttól függ, mindig egyedileg megállapítva. A rendszeres szociális segély legfelső összege 44.508 forint lehet, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az időskorúak járadéka pedig egyformán 22.800 Ft. A fentieket természetesen a tejesség igénye nélkül tesszük itt most közzé, hiszen még számtalan olyan dolgot felsorolhatnánk, amely befolyásolja a családi kassza alakulását, hiszen minden attól függ, hogy mi mennyi lesz 2015 - 2016 évben. A rezsicsökkentés ugyan úgy befolyásolja anyagi helyzetünket, mint a benzin ára, vagy alapvetően a bérek alakulása, és mindezek persze az ország gazdasági helyzetének alakulása függvényében változhatnak, mivel semmi nincs kőbe vésve, főleg nem az adók, a járulékok, és a fizetések. Csak reménykedni lehet abban, hogy mindezek inkább az emberek számára pozitív irányban változnak, hogy kevesebb új adónem kerül bevezetésre ezekben az esztendőkben és több szociális támogatásra, magasabb átlagbérre számíthatunk.

Ön mit szól ehhez?
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás