1 logoA Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal illetékes regionális igazgatóság felé kell benyújtani a nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet. A biometrikus adatokat tartalmazó okmányokat be kell nyújtani a kérelem miatt méghozzá arcképmás illetve ujjnyomat is rögzítésre kerül. Igazgatási szolgáltatási díja a nemzeti letelepedési engedély kiadásának 10.000 Forint, amit a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

Ha utazna velünk egy kiskorú gyermek is, akkor arról az „A” betétlapon kell nyilatkozni, illetve még mellékelni kell emellé egy képet a gyermekről. Külön eljárási díjat ezért viszont nem kell fizetni. A nemzeti letelepedésről való kérelem a benyújtástól számított három hónapon belül dönt az eljáró hatóság.

Arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedésével veszélyezteti – e Magyarország nemzetbiztonságát, arról az Alkotmányvédelmi Hivatal illetve a Terror elhárítási Központ dönt első fokon, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter dönt másodfokon. A közbiztonságért pedig a megyei rendőr – főkapitányság felelős első fokon, másodfokon pedig az Országos Rendőr – főkapitányság. Ha elutasító döntést kapunk, akkor a közléstől számított 15 napon belül benyújthatunk egy cáfolatot az elsőfokú döntést hozó hatóságnál. A fellebbezés díja 5.500 Forint, amit az illetékbélyegben kell kiegyenlíteni.


A következőket kell a kérelmezőknek mellékelni a kérelemhez való benyújtáshoz:

 

  • születési anyakönyvi kivonat,
  • házasságban élő kérelmező esetén a házassági anyakönyvi kivonat is,
  • a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozatot,
  • a kiskorú kérelmező személyes joga szerinti hiteles okiratot arról, hogy a kiskorú harmadik országbeli állampolgár letelepedésének nincs törvényes akadálya,
  • Magyarország területére való beutazását megelőző állandó, vagy szokásos tartózkodási helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, hat hónapnál nem régebbi okiratot,
  • magyarországi megélhetését, lakhatását, teljes körű egészségügyi ellátásra való jogosultságának igazolását, és
  • egy darab arcfényképet.

 

  
Ezt már olvasta?Bezárás