1 logoA lakcímbejelentés személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján teljesíthető. Ha a bejelentési kötelezettség egyszerre több együtt költöző hozzátartozót is érint, akkor a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti. Kiskorú illetve cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt levő személy lakcímének bejelentését törvényes képviselője teljesítheti. A 14. életévét betöltő kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti. Ha meghatalmazott teljesíti a lakcímbejelentést, akkor a fentiekben felsorolt okmányokon illetve iratokon kívül szükséges még a meghatalmazott személy személyazonosításra alkalmas okmánya, valamint a meghatalmazás eredeti példánya. A meghatalmazásnak pontosan tartalmaznia kell, hogy milyen jellegű lakcímváltozás bejelentéséről szól.

A bejelentéséhez szükséges:

 

  • Érvényes személyazonosító igazolvány (érvényes útlevél, vagy érvényes 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély) és a lakcímigazolvány, ha az ügyfél már rendelkezik ilyennel. 2009. június 28-tól minden Magyarországon élő magyar állampolgárnak életkortól függetlenül rendelkeznie kell személyazonosításra alkalmas okmánnyal (kiskorúnak 14 év alatt is). Az igazolvány kiváltásához szükséges iratokról a személyazonosító igazolvány igénylése menüpont alatt bővebb információ található.
  • A lakcím valódiságát és a bejelentkező jogosultságát, hitelt érdemlően igazoló irat – magántulajdonban lévő lakás esetén eredeti adásvételi szerződés (tulajdonjog fenntartással kötött szerződés esetén a tulajdonjog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozat), vagy eredeti tulajdoni lap (nem kell frisset kiváltani), ezek hiányában eredeti jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzés. Amennyiben ezekkel nem rendelkezik, akkor az ügyintézéshez helyrajzi szám szükséges.
  • Kitöltött lakcímbejelentő lap, melyet kerületükben, az Okmányirodában, illetve az Ügyfélszolgálati Irodában lehet beszerezni. A bejelentőlapot a bejelentkezőnek (kiskorú esetében szülőnek, törvényes képviselőnek) és a szállásadónak (ha van a haszonélvezőnek, különben a tulajdonosnak, bérlőnek) is saját kezűleg alá kell írnia. (A szállásadónak nem kell személyesen megjelennie az Okmányirodában.)
  • Az elveszett, megsemmisült, megrongálódott lakcímigazolvány pótlásának illetéke 1000.-Ft.


Kérjük, mondja el véleményét!
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás