kozgyogyellatasA közgyógyellátás 2015 folyamán is sok rászorulót fog érinteni, ezért annak szabályozása nem mellékes. A 2008-as gazdasági válságnak köszönhetően olyan nagyarányú elszegényedés indult el Magyarországon, amely a szociális jellegű kiadások nagymértékű megemelését kívánta. Az államnak egyre nagyobb szerepet kell játszania a magyar emberek életminőségének a biztosításában. Természetesen az erre a célra felhasználható anyagi eszközök egy viszonylag szűk keret között mozoghat, ezért a szociális ellátások szabályozása szigorú szemléletet mutat. A fő cél, hogy ténylegesen csak azok az állampolgárok részesüljenek bármilyen szociális ellátásban, akik ténylegesen rászorulók, és a visszaélések kiküszöbölése minél sikeresebb legyen. Mire számíthatunk a közgyógyellátás 2015. évi alakulásánál?

A közgyógyellátás célja, hogy segítséget kapjanak azok a szociálisan rászorulók, akiknek nincs elég jövedelmük ahhoz, hogy biztosítani tudják maguk számára a gyógyuláshoz, illetve az egészséges élet fenntartásához szükséges gyógyszereket, és egyéb szükséges kiegészítőket. Az igénylést a lakhely szerint illetékes járási hivatalhoz, illetve méltányosság esetén a helyi önkormányzathoz kell benyújtani. Az igényléshez csatolni kell a háziorvos igazolását, illetve a jövedelemigazolást. Alanyi jogon jogosult az ellátásra az átmeneti gondozásban lévő kiskorú, a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, a pénzbeli ellátásban részesülő hadigondozott, nemzeti gondozott, a központi szociális segélyben részesülő, illetve a rokkantsági járadékban részesülő személy. Továbbá azok a rokkantsági ellátásban, illetve öregségi nyugdíjban részesülő személyek, akiknél a törvény által előírt rokkantsági fokozat fennáll, illetve az, akinek a szülője magasabb családi pótlék folyósítására jogosult. 
            
Normatív támogatásra az a személy jogosult, akinél az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 10 %-át, de akkor is csak abban az esetben, ha az egy főre jutó havi rendszeres jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, illetve egyedülálló esetén annak 150 %-át. Ugyanezek a számok az önkormányzattól igényelt méltányosság esetében 150 illetve 200 %. 
   
A támogatás mértéke 2015-ben várhatóan a következőképpen fog alakulni. Az egyéni havi gyógyszerkeret 12.000 Ft lesz, illetve az eseti keret évi 6.000 Ft. A közgyógyellátás keretében felírható gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, stb. köre szabályozott, amelyet minden évben aktuálisan egy lista tartalmaz, amely az OEP honlapján is megtekinthető.

Mondja el véleményét nekünk:
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás