haztartasi potlekA házastársi pótlékot és az ahhoz tartozó kiegészítést azok személyek kaphatják 2015 - 2016 során, akik részére ezek 1998. január elsejéig meg lettek állapítva.

Attól kezdve ugyanis már nem állapítják meg ezeket a pótlékokat, azonban aki a fenti időpontig jogosulttá vált rá és megállapításra került részére, annak ez után is tovább folyósítják.

A házastársi pótlék azt a személyt illeti meg, aki saját jogon kevesebb nyugdíjat kap, mint az évente megjelentetett kormányrendeletben megszabott összeg. Az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjas személyt a vele közös háztartásban élő házastárs után illeti meg a házastársi pótlék attól az időponttól, amikor betöltötte az állandó özvegyi nyugdíjra tekintettel előírt korhatárt, illetve amennyiben rokkant személyről van szó, és e mellett azt is megilleti, akinek az özvegyi nyugdíj legkisebb összegénél kevesebb a nyugellátása, keresete, jövedelme, vagy netán baleseti nyugdíja.

Aki öregségi vagy munkaképtelenségi járadékot kap, az is jogosult a házastársi pótlékra, sőt az is, aki munkaképtelenségi járadékban részesül a vele egy háztartásban élő házastársára tekintettel, valamint aki elérte a jogosultság megállapításakor a növelt összeggel megállapított özvegyi járadék tekintetében megszabott életkort, illetve nem munkaképes, és akinek az özvegyi nyugdíj legkisebb összegénél kevesebb a keresete, jövedelme, nyugellátása, vagy baleseti nyugdíja.

A házastársi pótlék összege 2015 - 2016 során 20.410 forint jelenleg, mely nyugdíjszerű szociális ellátásnak minősül és a folyósító a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. Házastárs utáni jövedelempótlékot annak a személynek állapítottak meg a házastárs után, aki öregségi, rokkantsági, baleseti nyugellátásban részesült, de az egy havi jövedelme meghaladta azt az összeget, amely mellett jogosulttá válhatott volna a házastársi pótlékra. ennek összege ma 14.160 forint és szintén a Nyugdíjfolyósító Intézet fizeti.

Nem vált jogosulttá annak idején házastársi pótlékra az a személy, aki járadékban részesült, de akinek a házastársa üregségi, növelt öregségi vagy munkaképtelenségi járadékot kapott. Mivel 1998. január 1.-e óta ezt az ellátást már nem állapítják meg, így új igénylést sem lehet erre vonatkozóan beadni, de akik részére a pótlék megállapításra került, azok mai napig is és továbbra is változatlanul kapják ezt.

Kérjük, mondja el véleményét, mert hozzászólása másnak nagy segítségére lehet!
{fcomment}

 

  
Ezt már olvasta?Bezárás