gyermektartasdijA gyermektartásdíj megelőlegezése nem annyira közismert lehetőség, pedig fontos, hogy az érintettek tudjanak arról, hogy milyen esetben, és milyen módon lehet ahhoz hozzá jutni. Magyarországon nagyon magas a válások száma, és az esetek többségében olyan családok széteséséről van szó, amelyekben már gyermekek is vannak. Ez nagymértékben megnehezíti mind a válással kapcsolatos döntés meghozatalát, mind a későbbi hivatalos eljárást, amely során rendezni kell a gyermekek sorsét. A bíróság kiemelt figyelmet fordít a gyermekek érdekeinek a megvédésére. A gyermektartásdíj is egy olyan fontos eleme a válásnak, amely a gyermekek érdekeit szolgálják. A gyermektartásdíj megelőlegezése, a gyermektartásnak nem egy szokványos módja. Nézzük is meg mit is kell tudnunk róla.

A legfontosabb, hogy azzal legyünk tisztában, hogy milyen esetekben lehet igényelni a megelőlegezést. Ezek az esetek a következők:

 • alapfeltétel, hogy a tartásdíjra való jogosultság, bíróság által jogerősen legyen kimondva,
 • a kötelezett legalább hat hónapja nem tett eleget gyermektartásdíj fizetési kötelességének, és annak behajtása ideiglenesen nem lehetséges (itt fontos, hogy pontosan megállapítható legyen, annak pontos dátuma, amikor a kötelezett utoljára teljesített),
 • a gyermeket nevelő jogosult nem rendelkezik akkora jövedelemmel, amely által biztosítani tudná a gyermek tartását, azaz a havi jövedelme nem éri el a mindenkor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét.


Nyomtatvány letöltése itt!

Nem lehet a megelőlegezést igénybe venni a következő esetekben:

 • amennyiben a jogosult, és a kötelezett egy háztartásban élnek,
 • amennyiben a gyermektartásdíj lejárt,
 • amennyiben a jogosult külföldi tartózkodási helye ismeretlen.


Most pedig ismerkedjünk meg az igénylés módjával. Magát a kérelmet a lakcím alapján illetékes Kormányhivatal járási, illetve kerületi hivatalában kell leadni. Az ügyintézés illetékmentes. A kérelemmel együtt a következő okmányokat kell leadni:

 • a jogerős bírósági végzést, amely a kapcsolattartásról rendelkezik,
 • a gyermektartási díjat jogerősen megállapító bírósági határozatot,
 • személyi igazolványt, lakcímkártyát,
 • a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szüneteltetését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyvet, vagy annak hiánya esetén a behajtás elrendelését igazoló okiratot,
 • a kérelmező, illetve a vele egy háztartásban élők rendszeres havi jövedelmét igazoló igazolást (postai szelvény, szja bevallás másolata, munkáltatói igazolás, stb.),
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek tartása esetén, az arról szóló orvosi igazolást,
 • iskolás gyermekek tartása esetén igazolást az iskolától, a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról.


A kérelmet be lehet szerezni a gyámhivataloknál, kormányhivataloknál, illetve le lehet tölteni az internetről is.


Mondja el a véleményét nekünk itt!
{fcomment}

 

  
Ezt már olvasta?Bezárás