gyermeknevelesi tamogatasGyermeknevelési támogatás 2015 - 2016 évre vonatkozó tudnivalói, összege - Az a szülő jogosult a gyermeknevelési támogatásra, aki három vagy több gyereket nevel. Akkor jár a támogatás, hogyha a gyerek betölti a 3. életévét, és addig jár, amíg be ne tölti a 8. életévét. A szülő a kereső tevékenységét a gyerek 3 éves korától folytathatja és heti 30 órát meg nem haladó időtartamban vállalhat munkát, azonban nincs időkorlát, hogyha otthoni tevékenységet folytat.

Bármelyik szülő igénybe veheti a gyermeknevelési támogatást, ha egy háztartáson belül élnek. A gyermeknevelési támogatás igenis fontos dolog, ugyanis ezzel tudjuk elkerülni azt, hogy ne kerüljünk rossz anyagi helyzetbe, mert ez segítséget ad ahhoz, hogy elkerüljük az anyagi problémákat, miközben neveljük a gyerekeket.

Egy gyermek után csak egy jogcímen jár gyermeknevelési támogatás. A gyámhatóság dönt akkor, hogy ha nem tudnak megegyezni a szülők. Tisztában kell len ni tehát azzal is, hogy a GYES és a GYED havi összege független a gyerekek számától és azonos a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével. A GYES összege ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyereknél 200%-ával 3 gyereknél több, azaz 300%-ával. De folytatni lehetne, hiszen 4 gyerek esetén 400% vagy 5 gyerek esetén 500%-ával.

Tehátmindenképpen érdemes utánanézni a gyermeknevelési támogatásnak, hiszen nagy segítség lehet, és mint látható több gyerek után több pénz jár, így ez nem csak a családokat segíti, de ösztönzőleg hathat a gyermekvállalásra is. Ezért nagyon sok pozitív hatása van ennek a törvénynek. Ennek fényében tudni lehet azt, hogy ha gyerekvállalás mellett döntünk, kapni fogunk támogatásokat.

Agyermeknevelési támogatás egy olyan juttatás, ami havi rendszerességgel létezik. Így minden hónapban egy bizonyos összeget kaphatnak kézhez azok, akik megigénylik. Ahhoz, hogy az igényt be tudjuk nyújtani, minden adatot pontosan meg kell adni, hiszen ez nagyon fontos.  Az igénylő adott esetben akár fellebbezéssel is élhet a hivatalos szervek felé, hogyha úgy látja jónak. Több különböző módon lehet megkapni a gyermeknevelési támogatást, vagy utalással, vagy postai küldéssel. Persze ez attól függ, hogy a szülők hogyan adják meg az igényt, azaz hogyan akarják kézhez kapni az összeget. Mindenképpen érdemes visszalátogatnia oldalunkra, hiszen rengeteg olyan információt tudhat magáénak, ami nagyon hasznos lehet.

A gyermeknevelési támogatás 2015 - 2016 éves összege a gyermekek számától függetlenül bruttó 28.500 forint, ami megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével. A vonatkozó törvénynek megfelelően az a személy, aki ebben a támogatásban részesül, a kapott támogatás után nyugdíjjárulékot kell fizessen, mely 2015 - 2016 során 10 százaléka a támogatás összegének. A járulékot a gyermeknevelési támogatás bruttó összegéből kell számítani és levonni.


Kérjük, mondja el véleményét, mert hozzászólása másnak nagy segítségére lehet!
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás