gyed valtozasokAmint már megszokhattuk, az előző években, úgy nem meglepő, hogy 2015-ben is több változás lép életbe, így többek között módosult a gyed is. A változások nem mindig jelentenek rosszat, bár manapság az ember hajlamos egyenlőségjelet tenni közéjük. Azonban, ha jobban megnézzük az elmúlt évek változásait, akkor látnunk kell a sok negatív előjelű változás mellett a pozitív irányba mutató változásokat is. A gyed is egyike azoknak az ellátásoknak, amelyek pozitív előjelű változást hozott. Elég, ha csak az extra gyedre gondolunk, amelynek a keretében több kedvező módosítás is bevezetésre került. Most pedig nézzük is meg, hogy miként módosult a gyed.

A változások, a jogosultságot, és a gyed összegének a kiszámítását érintették. Kezdjük először a gyedre való jogosultság terén bekövetkezett változásokat, amelyek egyértelműen kedvezőek, ugyanis kiterjesztették a gyedre való jogosultság eseteit. 2014. december 31-ig csak az anyának volt lehetősége gyedet igényelni abban az esetben, ha a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevétele alatt szűnt meg, azzal a feltétellel, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosított jogviszony ideje alatt keletkezett. 2015. január 01-től az anyán kívül a gyámnak, az örökbefogadó szülőnek, és a vérszerinti apának is jár a gyed, amennyiben az előbb bemutatott feltétel áll fenn. Jogosultság szempontjából szülőnek minősül a vérszerinti anya, a gyám, az örökbefogadó szülő, a szülővel élő házastársat. Ezzel szemben a gyedre való jogosultság szempontjából nem számít szülőnek, a nevelő szülő, a helyettes szülő, és a gyermekvédelmi gyám. 
             
A következő változás a gyed összegének a kiszámítását érinti. 2015. január 01-től igényelt gyed esetén a gyed összegének kiszámításának alapjául, az pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapjául szolgáló jövedelem szolgál. Az irányadó időszak a jogosultság napját megelőző harmadik hónap utolsó napja. A gyed összegének kiszámításához meg kell állapítani, hogy a jogosult rendelkezik-e, a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában, a jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számítva 180 naptári napi jövedelemmel. Amennyiben a gyed alapjául szolgáló biztosítási időszak megszakad, akkor a megszakítás előtti időszak jövedelmét nem szabadfigyelembe venni a gyed összegének a kiszámítása folyamán.

Amennyiben a jogosult nem rendelkezik 180 naptári napnak megfelelő folyamatos biztosítási időszakkal, az irányadó időszak első napjától számítva, de rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, illetve a gyedre való jogosultság kezdő napjától számítva, rendelkezik legalább 180 nap biztosítási jogviszonnyal, abban az esetben a gyed alapjául a 120 nap jövedelme számít. Abban az esetben viszont, ha a jogosult még a 120 nap biztosítási jogviszonnyal sem rendelkezik az irányadó időszak alatt, de rendelkezik a jogosultság első napjától számítva 180 nap biztosítási jogviszonnyal, akkor a gyed alapjául a tényleges jövedelem számít.       


Kérjük, mondja el a véleményét!
{fcomment}

 

  
Ezt már olvasta?Bezárás