elvalt szulok jogaiSajnos manapság rengeteg embert érint, hogy mik is az elvált szülők jogai, gyermekláthatás miként lesz megállapítva, amennyiben válásra kerül a sor. Természetesen, az szinte mindegy, hogy a gyermek melyik félnél kerül elhelyezésre, a probléma mindkét szülő életében felmerül. Eléggé elrettentő a válások arányáról szóló adat, ugyanis átlagosan hazánkban 60-70 százalékban végződik egy házasság válással.E mellett a megkötött házasságok száma folyamatosan kevesebb lesz, ami azt az eléggé szomorú tényt vetíti előre, hogy lassacskán egyenlő lesz a házasságok kötésének és a válásoknak a száma. Ami az egészben a legszomorúbb, hogy e tény azt bizonyítja, hogy sajnos mind több kisgyermek nő fel csonka családban. Az is igaz, hogy ezt a számot természetesen a halálozások aránya is befolyásolja, mert a statisztikákat nézve, ez az arány jóval nagyobb a férfiak körében, e miatt igen sok nő marad özvegy és egyedül kénytelen a gyermekeit felnevelni.

Egy válás folyamán a leglényegesebb dolog a láthatás joga és persze a gyermektartási díj összegének megállapítása. Aki tájékozott ezekben a kérdésekben, az természetesen tisztában van azzal, hogy a gyermektartási díj összege nem képezi vita tárgyát a bíróságon, hisz ennek megállapítása szigorú szabályok alapján történik. Jogi szempontból eleve nem kérdés, hogy ezt a tartásdíjat meg kell állapítani és el kell rendelni ennek megfizetését. Annak a szülőnek, akinek  hibájából kimondják a válást, aki otthagyja a családját és kilép a házasságból, kötelezően fizetnie kell ezen díjat. Mivel az esetek nagy részében a nők kerülnek anyagilag rossza helyzetbe, általában elmondható, hogy a leggyakrabban a gyermekeket nekik ítélik, ezért szükséges, hogy mindenki tisztán átlássa a helyzetet és tisztában legyen a jogaival, mi az, ami megilleti ilyenkor. Persze azt is legalább ennyire világosan kell látni, hogy a gyermekek után megítélt tartásdíjat az ő javukra, ellátásukra kell fordítani. Nem mai keletű dolog, hogy hallani olyan eseteket, amikor a szülő a megállapított összeget külföldi utazásra, vagy más olyan dologra fordítja, ami egyáltalán nem érinti a gyermek megélhetését, jólétét. Nyilván azért nem ez az általános, hiszen sok olyan elvált szülő van, aki egy vagy akár több gyermekkel marad egyedül és a tartásdíj csak a szükséges anyagi háttér töredékét jelenti.

A gyermektartási díj megállapítása nem feltétlenül a bíróság dolga, mivel amennyiben a szülők meg tudnak egymás között egyezni,akkor ezzel az ügy le is zárul és mindaddig így marad, amíg a megegyezett összeg rendszeresen havonta megfizetésre kerül. Amennyiben a megegyezés nem sikerül, akkor a válóperes bíróság hozza meg az erre vonatkozó határozatot. Minden esetre nem érdemes hagyni, hogy a szó elszálljon, hiszen nem tudni, mit hoz az élet, így amikor a felek meg tudnak egymással egyezni, akkor is megéri ezt az egyezséget egy írásos dokumentumba foglalni és tanúkkal aláíratni.

Az elvált szülők jogai között legalább ekkora jelentőséggel bír a láthatás kérdése is. A gyermekláthatási jog lehet rendszeres, tehát folyamatos, vagy pedig lehet alkalomszerű, időszakos, ez ismét megegyezés kérdése, melyről szintén a szülők megállapodhatnak, vagy ennek hiányában a bírósági döntést kell figyelembe venni és betartani. A rendszeres láthatási jog magában foglalja a gyermekek látogatását, elvitelét, telefonon való megkeresését, megajándékozását, vagy akár levél, csomag küldését is. A rendszeres láthatási jog alatt értendő hogy a házasságból kilépő szülő meghatározott időszakokban, többnyire 1-2 hetente lehet együtt a gyermekkel, de ide értendő az is, hogy például iskolai szünidő alatt is jár a láthatás joga, a megállapodott időrészben.

Amikor a gyermekláthatásról beszélünk, akkor tudni kell, hogy ez a jog nem csak a szülőt illeti meg, hanem természetesen az anya, vagy apa rokonaira is vonatkozik ez a jog, Így láthatási jogot kap az anya, illetve az apa mellett az anyai, illetve apai nagyszülő és a gyermek olyan nagykorú testvére, aki nem él már velük egy háztartásban, esetleg a másik szülővel költözik el. Joga van a láthatáshoz a „mostoha” szülőnek is, valamint a szülő rokonainak, mint az anya, vagy apa testvérének, azok családjának.

A láthatás esetében fontos tudni, hogy amennyiben jogi úton válás zajlik, tehát a szülők válóperben vannak egymással, akkor minden féleképp a bíróság kell határozatot hozzon a láthatás ügyében. Amikkor csak különélésről van szó, akkor megengedett, hogy a szülők, ha tudnak, egymás között egyezzenek meg erről.

  
Ezt már olvasta?Bezárás