gyerektartas emeleseNem is gondolnánk, hogy milyen nagy számban érint elvált, gyermekét egyedül nevelő szülőket a gyerektartás kérdése. A felbomló házasságok száma ma még egy véget nem érő folyamatnak látszik, az esetek száma egyáltalán nem csökken. Ezen kívül igen nagymértékben csökken a házasságkötések száma is, lassan nem divat ez az intézmény, sokkal inkább szokássá és megoldássá válik, hogy a párok az együttélés tényét bejegyeztetik, de ennél tovább nem lépnek, sőt a leginkább az látható, hogy minden papír nélkül élnek a legtöbben együtt.

A berögződött vallási és társadalmi szokások miatt továbbra sem várható, hogy ez a helyzet sokban változna. A háztartások mintegy tizenöt százalékát teszik ki azok a szülők, akik egyedül nevelik gyermeküket, vagy gyermekeiket, ezért is kardinális kérdés, hogy elképzelhető-e a gyerektartás emelkedése, ez ugyanis egy olyan pont, mely befolyásolja a családok mindennapi életét, megélhetését.

Egy egyedülálló szülőnek lehetősége van kezdeményezni a gyerektartás emelését az után a saját háztartásában gyermek után, aki révén tartásdíjban részesül. Az emelés iránti kérelem akkor bizonyulhat jogosnak, amikor a két fél valamelyikénél akkora mértékű vagyoni változás lép fel, amely során jogossá válhat a bíróság által már jóváhagyott összeg megváltoztatása, így sor kerülhet erre, ha az egyedülálló szülő például hirtelen rosszabb anyagi helyzetbe kerül, és ezzel veszélybe kerül, hogy a gyermek addigi életszínvonalát szinten tudja tartani. Természetesen önmagában az a tény, hogy a szülő anyagi helyzete valamelyest negatív irányba változik, még nem teszi jogosulttá arra, hogy kérelmezze a tartásdíj emelését, kizárólag abban a helyzetben, amikor bizonyítható, hogy ettől a gyermek megszokott, rendes ellátása is veszélyeztetve lehet. Ilyen esetben a bíróság minden alkalommal megvizsgálja azt, hogy a gyermek érdekei megkívánják-e, indokolják-e a tartásdíj emelését.

Elképzelhető a gyerektartás emelése olyankor is, hogyha a tartásdíjjal érintett gyermek, vagy gyermekek esetében olyan változás merül fel, ami maga után vonja a szükségletei megnövekedését, mint a sportolással, tanulmányokkal összefüggő kiadások, vagy netán tartós betegségben szenved a gyermek, tartós egészségkárosodás lép fel.

MEGOSZTOM másokkal is a Facebook-on!

A mellett
, hogy elképzelhető-e a gyerektartás emelés még szintén nagy kérdés, hogy milyen nagyságrendű lehet a kért emelés? Erre vonatkozóan az elfogadott főszabály szerint az a fél, aki a tartásdíj megfizetésére lett kötelezve, legfeljebb az összes jövedelme ötven százalékáig kötelezhető tartásdíj fizetésére. Ez pontosan azt jelenti, hogy ahol három gyermekről van szó az ügyben és ezen gyermekek egyike sem szenved tartós betegségben, nem súlyosan fogyatékos és az eredeti bírósági végzésben a bíróság a kötelezettet arra ítélte, hogy a jövedelme húsz százalékát fizesse tartásdíjként, ott az első és második gyermekre vonatkozóan 20 – 20 százalék, a harmadik tekintetében pedig 16,6 százalék tartásdíjat kell megfizetni a kötelezett jövedelmének tekintetében.

Ahol a kedvezményezett háztartásban két súlyosan fogyatékos, illetve beteg gyermek van, a főszabály szerint 25-25 százalék tartásdíj jár, ahol pedig az egyedülálló szülő két egészséges és egy beteg gyermeket tart el, ott az egészséges gyerekekre 16,3 – 16,3 százalék, a beteg gyermekre pedig 17,4 százalék a tartásdíj megoszlása.

A gyerektartás emelés iránti kérelem benyújtásának meg van a hivatalos útja és módja, melynek végső pontja a bíróság részéről történő jóváhagyás megszerzése. A kérelmet egy keresetlevél formájában, három példányban szükséges benyújtani, melyhez mellékelni kell a felperes jövedelmét igazoló mindennemű okiratot, iratot, valamint a gyermek, vagy gyermekek nevelésével összefüggésben felmerülő minden olyan költséget igazoló okiratot, iratot, mellyel a kérelmet alá kívánjuk támasztani. Olyan esetben, amikor a felperesnek újabb gyermeke született, az ő születési anyakönyvi kivonaténak másolatát is be kell nyújtani. A gyerektartási iránti kérelmezés eljárásában illetéket kell fizetni, melyet a felperesnek kell teljesítenie a kérelem benyújtásával egyidőben. A legjobban akkor járhat az, aki emelés iránti kérelmet kíván beadni, ha ügyvéd segítségét kéri az eljárásban, mert sokkal több az esély arra, hogy a szakember segítségével hamar és pozitívan lezárul az ügy, és kevésbé esélyes az elutasítás.

  
Ezt már olvasta?Bezárás