1 logoFizetésképtelennek nyilvánította a romániai Astra Biztosítót az összevont román pénzügyi felügyelet így ennek következményeként azonnal érvénytelenítette a biztosító működési engedélyét. Ennek elsősorban az az indoka, hogy a társaság nem hajtotta végre a hatóság által előírt feltőkésítési műveletet. Az MNB tájékoztatása alapján magyarországi érintett üzletfeleknek tudniuk kell, hogy az Astra hazánkban működő fióktelepe köteles helytállni a magyar ügyfelek részéről bekövetkezett károkozásokért, ennek így kell lennie addig, amíg a romániai Astra felszámolása meg nem kezdődik. Ezért mindenképp oda kell  figyelni, hogy a már bekövetkezett káreseményeket a lehető legrövidebb időn belül jelezzük a hazai Astra fióktelepe felé, és egyúttal elvárja az MNB, hogy a magyarországi fiókcég újabb szerződéseket semmiképp ne kössön.

A román Astra hazai fióktelepének az engedélyek visszavonásáról született döntés után is kötelessége a biztosítási szerződéseiből eredő kötelezettségeit abszolút mértékben teljesíteni, ügyfelei és a vétlen kárt elszenvedők részére a felmerülő károkat pedig megtéríteni mindaddig, amíg a román bíróság intézkedése nyomán a biztosító felszámolása nem történik meg, illetve amíg azt a bíróság el nem rendeli.

A magyar díjfizető ügyfelek részére járó károkat nem csak addig kötelező teljesíteni, amíg a felszámolás időpontját meg nem jelölik, hanem a román törvényeknek megfelelően az után még egy átmeneti időszak is életbe lép a kötelezettséget illetően, ami az ügyfélszerződés fennmaradásának időtartama. Ennek az időszaknak a leteltével a kártalanítási feladatokat a kimondottan erre a helyzetre megalakított magyar és romániai garancialapok fogják átvenni.

Most, hogy csődöt jelentett a romániai Astra nagyon fontos tudni az érintetteknek azt, hogy ügyfelek az évforduló időpontjában azonnal kössenek át más biztosítóhoz és persze az Astrával senki ne kössön már új szerződést. Várhatóan meg lesz az együttműködésre való hajlandóság az Astra Biztosító részéről és így mód lesz a még nem lejárt Astrás biztosítások akár azonnali megszüntetésére többek között a kötelező biztosítások terén, ami azért is fontos, mert akkor nem kell megvárni az évforduló elérkeztét hanem minden következmény nélkül át lehet menni más biztosítóhoz. Erre nagyon lényeges odafigyelni, hiszen ha a megszüntetés és új kötés között akár egy nap is kimarad, akkor megtörténhet, hogy az illető kötelező biztosítás nélkül marad, ami pedig fedezetlenségi kirovásához vezethet.

  
Ezt már olvasta?Bezárás