csatorna bekotesCsatorna bekötés szabályai, díja, tudnivalói 2015 - 2016 évben - A csatorna bekötés szabályai elég szigorúak, hiszen egy ilyen munkálat során megtörténhet, hogy az épület állékonysága veszélyeztetve van, amennyiben nem szakszerűen végzik el. Nagyon oda kell tehát figyelni arra, hogy az építésüggyel kapcsolatos előírások betartásra kerüljenek, így például egy lényeges szempont, hogy a szomszéd telekhatártól való megfelelő távolság be legyen tartva csatornaépítés során.

Az is egy fő szabály, hogy a csatornabekötéskor mindenképp megvalósuljon a meglévő közművektől való távolság betartása. Ezek szerint az alábbiakat kell figyelembe venni: kötelező távolság elektromos kábelektől minimum 1 m, ivóvízvezetéktől minimum 1,5 m, gázvezetéktől minimálisan 1 m, és a telefonkábelektől legalább 1 m. Az is nagyon fontos feltétel, hogy csatorna bekötés után a közcsatornába kizárólag olyan minőségű és összetételű szennyvíz vezethető be, amelyet az adott szennyvíztisztító telepen alkalmazott tisztítóberendezés minden gond nélkül képes kezelni, tisztítani. Ráadásul még ennél is fontosabb talán, hogy tilos minden körülmények között olyan anyagot juttatni a rendszerbe, ami veszélyes lehet a dolgozók egészségére, vagy netán veszélyt jelenthet a csatorna állagára, károsíthatja a tisztító berendezéseket.

Csatorna bekötés előtt tehát igen fontos, hogy a tulajdonos teljes mértékben tisztában legyen azzal, mi a bekötés módja, hogyan kell ilyenkor eljárni és azzal is, hogy a továbbiakban mik az ő kötelezettségei. Ilyen példaként a házi csatorna állandó és folyamatos üzemképes állapotának fenntartása, a rendszeres ellenőrzés segítése, valamint az is, hogy megakadályozza, mint tulajdonos azt, hogy az esetleges talajvíz, vagy csapadékvíz bejuthasson a közcsatornába.

Amikor úgy kell csatorna bekötést végezni, hogy ez eltérő időben valósul meg, mint az ingatlant érintő szennyvízelvezető hálózat kiépítése, akkor mindenképp szaktervezőt kell felkérni erre a feladatra, aki persze a megfelelő szakhatósággal le is egyezteti a tervet, majd engedélyezteti, ez után történhet meg a csatorna bekötés megvalósítása. A munkálatokat ráadásul az illetékes közműszolgáltató folyamatos szakfelügyelete mellett kell végezni. A szabályok értelmében minden egyes ingatlannak saját, önálló csatorna bekötéssel kell rendelkeznie, kivételes esetben megtörténhet, hogy egy ingatlan bekötését a szomszédos telken keresztül lehet csak megoldani, ilyenkor a csatornabekötés kiépítése akkor végezhető el, ha megtörtént a szolgalmi jog bejegyzése.

A csatorna bekötés ára nem egy szabott ár, természetesen attól függ, hogy mennyibe kelül a tervezés, a kivitelezés, mekkora összeget tesz ki az anyagár. Hozzávetőlegesen a tervezés és átadás díja cca. 10 – 20 ezer forint között mozog, de a kivitelezési költségeket nehéz megsaccolni, mivel ezt befolyásolja, hogy mekkora távon kell csatornát lefektetni, mekkora hosszon kell kiásni a csatorna nyomvonalát, mekkora tétel lesz a tereprendezés. Az sem mindegy persze, hogy milyen talajban kell a munkát végezni, mert más más munkagépek szükségesek a normál, vagy a köves, sziklás talaj kiásásához, ez pedig minden módosíthatja a költségeket. Egy folyóméter csatorna fektetése hozzávetőlegesen a más munkálatokkal együtt4-5 ezer forint körül mozog.

Mondja el a véleményét nekünk itt!
{fcomment}

 

  
Ezt már olvasta?Bezárás