cegauto adoA cégautó adó bevallása, megfizetése 2015 és 2016 évben sem lesz kellemes kötelessége a gazdasági szervezeteknek. A magyar vállalkozások adó- és járulékterhei uniós viszonylatban magasak, és akkor még nem számoltuk hozzájuk a különféle egyéb fizetési kötelezettségeket. Gondoljunk itt a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díjára, a kamarai regisztráció díjára, és még folytathatnánk. Főként a kisebb vállalkozásokat érinti súlyosan a különféle adók, és járulékok emelkedése, illetve az újabb fizetési kötelezettségek bevezetése. A cégautó adó nem egy új adónem, régi ismerőse a vállalkozásoknak. Napjainkban felgyorsultak a változások, és egymást érik, a törvények, rendeletek, jogszabályok változásai. Milyen irányt vesz a cégautó adó bevallása, megfizetése? Mit is kell róla tudni? Megnéztük.

Cégautóadó 2015 és 2016 évben - Mennyi cégautóadót kell fizetni 2015-ben?

A cégautó adó-fizetési kötelezettséget a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 17/A–17/G §-ai szabályozzák. Az adó megfizetését ugyanakkor komolyan kell venni, mert súlyos következményei vannak a nemfizetésnek, illetve a késedelmes fizetésnek. A büntetések mértéke ugyanis egyre magasabb, és megfizetésük komoly gondot okozhat egy-egy cégnek. Az adót a kocsi környezetvédelmi besorolása és a kilowattban kifejezett teljesítménye alapján állapítják meg. Ezért csak ezt a két adatot kell megadni ahhoz, hogy ki tudjuk számolni a cégautó adó mértékét és mindkettőt megtaláljuk a forgalmi engedélyben. Az adót negyedévente kell befizetni, az aktuális negyedévet követő hónap 20-áig az állami adóhatósághoz, az általa rendszeresített nyomtatványon, és ugyaneddig esedékes az adó megfizetése is a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076167 számú, NAV Cégautó adó bevételi számla elnevezésű számlára.

Mikor úszhatjuk meg idén a cégautó adó fizetését?

A cégautó adó tárgya az a gépjármű, amely nem magántulajdonban van, illetve belföldi hatósági nyilvántartásban szerepel. Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű esetében csak akkor kell adót fizetni, ha utána tételes költség elszámolási módszerrel költséget, vagy értékcsökkenést számoltak el. A cégautó adó alanya standard esetben az autó tulajdonosa, de természetesen vannak kivételek, mint például lízingelt gépjármű esetében, ahol a tulajdonos a lízing cég, de az adót még sem nekik kell fizetniük, hanem az autó lízingelőjének, aki tulajdonképpen birtokolja, és használja az autót, illetve aki nem magánszemély. Megszűnik az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben a személygép-kocsit jogellenesen elidegenítették, vagy amelyben a személygépkocsi megsemmisült.

A cégautó adót
, a nem magántulajdonban lévő, magyar rendszámú gépjármű után kell fizetni, illetve abban az egy esetben kell magánszemély tulajdonában lévő gépjármű után adózni, ha a gépkocsi után, tételes költségelszámolással, költséget, vagy értékcsökkenési leírást számoltak el. Az adó alanya jellemzően a személygépkocsi tulajdonosa. Több tulajdonos esetén, a tulajdonosok, a tulajdoni hányaduk arányában minősülnek adóalanynak. Nem kell cégautó adót fizetniük az átalányadózó egyéni vállalkozóknak, az evás egyéni vállalkozóknak, a KATA-t választó egyéni vállalkozóknak, és végül a fizetővendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választó magánszemélynek.

A cégautó adót, azokban a hónapokra kell megfizetni, amelyekben az adókötelezettség fennáll, illetve ehhez hasonlóan akkor szűnik meg, ha az adókötelezettség megszűnik. Megszűnik az adókötelezettség abban az esetben is, ha a személygépkocsit eltulajdonítják, vagy ha megsemmisül. Nem keletkezik adókötelezettség abban az esetben sem, ha a magánszemély tulajdonában lévő jármű után, kizárólag kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén kifizetett összeg nem haladja meg a jogszabály által megengedett mértéket.


A cégautó adó mértéke függ a gépjármű teljesítményétől, és a környezetvédelmi osztály-jelzéstől. Ezek alapján a következő mértékű adóra számíthatunk:

cegauto ado erteke

Mondja el a véleményét nekünk itt!

{fcomment}

 

  
Ezt már olvasta?Bezárás