berleti szerzodes mintavalAmennyiben ki szeretnénk adni lakásunkat, akkor a bérleti szerződés 2015 –ben is elhagyhatatlan kell, hogy legyen, amennyiben el szeretnénk kerülni az esetleges későbbi problémákat. Az ingatlan bérbeadás hazánkban mindig is jelentős része volt az ingatlanpiacnak. Számtalan családnak jelent jövedelem kiegészítést a bérbeadásból befolyó díj. Még nagyobb lett a terület jelentősége a 2008-as válság után. Növekedett a kínálat is, és az igény is. Ugyanis a deviza hitelek miatt sokan vesztették el a lakásukat, és ők nagyon gyakran lakásbérléssel oldották meg a lakhatási problémájukat. Másik részről pedig a kieső jövedelem pótlása miatt sokaz adták ki bérbe lakásukat, házrészüket, illetve szobájukat. Sokan azonban képtelenek kifizetni a bérleti díjat és a rezsit, így számukra nem járható út a lakásbérlés. Természetesen, mint annyi más területen is, itt is találkozhatunk visszaélésekkel. Ezeknek a helyzeteknek a kialakulását igyekszi a bérleti szerződés 2015 folyamán is kiküszöbölni.

Mire is kell figyelnünk a bérleti szerződés megírásakor? Még mielőtt a bérleti szerződésre rátérnénk, fontosnak tartjuk kiemelni, hogy nagyon fontos a bérlő személyének a kiválasztása, illetve a vele kapcsolatosan minél több információ beszerzése. Például, hogy hol dolgozik, van-e állandó munkája, van-e állandó lakhelye, milyenek a családi körülményei, ha korábban is bérelt lakásban élt, onnan miért jött el, stb. Amennyiben megnyugtatóan ezt a dolgot, akkor rátérhetünk magára a bérleti szerződésre. Itt már az elején fel kell hívnunk arra a figyelmet, hogy lehetőség szerint készíttessük közjegyzővel a szerződést, jegyeztessük ellen vele, ugyanis abban az esetben, ha bérlő nem fizeti a bérleti díjat, illetve nem akar kiköltözni a lakásból, akkor nincs szükség bírósági eljárásra ahhoz, hogy a kilakoltatást azonnal foganatosítani lehessen.

Szerződés minták letöltése: Ingatlan - Gépjármű

Térjünk rá a bérleti szerződés tartalmi elemeire. Magától értetődő, hogy pontosan szerepeljenek a szerződésben, a felek adatai: név, anyja neve, állandó lakcím, személyi igazolvány száma, születési hely, és idő, és végül az adószám. Fontos, hogy pontosan szerepeljen a bérbe adandó lakás címe, helyrajzi száma, mérete. Nem szabad kihagyni, hogy a bérlés időtartama határozott idejű, vagy határozatlan. Nem szabad kihagyni az a részt sem, amely leírja a lakás állapotát, illetve melyben mind a két fél kijelenti, hogy a maga részéről azzal kapcsolatban a tájékoztatást megtette, illetve a bérlő azt, tudomásul vette. Feltétlenül legyen benne a szerződésben, hogy a bérlet melyik nappal kezdődik. Szerepeljen továbbá a szerződésben a bérbeadó számlaszáma, amelyre a díjat utalni kell, illetve más megegyezés esetén, annak leírása. Továbbá a bérleti díj fizetése a hónap melyik napjáig kell, hogy megfizetésre kerüljön, illetve ehhez kapcsolódóan, esetlege késés esetén mekkora késedelmi kamat kerül felszámításra.

Rögzíteni kell a megegyezést, a közös költséget, a lakásbiztosítást, a rezsit, az adózást, illetve az egyéb költségeket illetően is. Ne felejtsük el rögzíteni, a felek kötelességeit, a lakás karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatosan. Meg kell említeni, hogy bérbeadó, mikor jelenhet meg személyesen a bérleményben. Hasznos, ha leírjuk azt is, hogy a bérlő milyen esetekben, és milyen engedélyek birtokában végezhet jelentősebb munkálatokat az ingatlanon. Szögezzük le, hogy a bérlő, nem adhatja ki bérletben a bérleményt. Legyen benne a szerződésben, a bérlet megszüntetésének a módja, illetve mennyi idő után kell átadni a bérleményt a szerződés megszűnését követően. Szerepeltessük általánosságban, a bérlemény használatára vonatkozó általános elvárások. Végül ne hagyjuk le, a pontos dátumot, és az aláírásokat. Természetesen egyéb dolgokat is be lehet venni a szerződésbe, amennyiben azt szükségesnek látjuk, illetve a bérlemény egyedi tulajdonságai azt megkívánják. Nagy segítség, hogy az internetről le lehet kész mintákat tölteni, de ne feledjük, hogy ajánlatos közjegyzőhöz fordulni.      


Mondja el a véleményét nekünk itt!
{fcomment}

 

  
Ezt már olvasta?Bezárás