felmondas azonnali rendkivuli hatalyMelyek az azonnali hatályú és rendkívüli felmondás 2015 évi szabályai? Remélhetően 2015-ben nem kell sok dolgozónak feltennie ezt a kérdést, illetve a munkáltatók sem fognak rákényszerülni, hogy éljenek a Munka Törvénykönyve adta lehetőségekkel. Bár sajnos a munkanélküliség nagy mértéke miatt tömegek állnak sorban a munkahelyekért, ezért a munkáltatók könnyebben élnek az azonnali felmondás eszközével. Az Azonnali hatályú és rendkívüli felmondás 2015 évi szabályai 2012. évi I. törvényben vannak lefektetve. Ez a törvény tartalmazza a Munka Törvénykönyvében bekövetkezett legutóbbi módosításokat.

A munkaviszony megszűntethető közös megegyezéssel, felmondással, azonnali hatályú felmondással. A munkaviszony megszüntetésnél egyértelműen jelezni kell, illetve ki kell tűnnie, hogy mi a megszűntetés oka. Amennyiben a munkáltató mond fel, akkor köteles azt megindokolni, míg ugyanez nem kötelező a munkavállaló felmondása esetén. Vannak esetek, amikor a munkaadó nem élhet felmondással, így azonnali hatályú felmondással sem. Ilyen esetek, amikor a dolgozó várandós, ha szülési szabadságát tölti, amennyiben fizetés nélküli szabadságát tölti, amelyet gyermeke otthoni gondozása céljából vett ki, illetve, ha a dolgozó tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatát tölti. Ritkábban előforduló eset, amikor szintén tilos a munkáltató általi munkaviszony megszűntetés, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésen való részvétel első 6 hónapja.

Az azonnali hatályú felmondást írásban kell megtennie a munkáltatónak. Azonnali hatállyal megszűnik a munkavállaló munkaviszonya, annak halála esetén, a munkaadó jogutód nélküli megszűnése esetén, határozott idejű szerződés lejártakor, illetve, ha a munkáltató szerepét olyan munkáltató veszi át, amelyre nem a Munka Törvénykönyve érvényes. Szintén azonnali hatállyal felmondhatja a munkaszerződést mind a munkaadó, mind a munkavállaló a következő esetekben is. Amikor a másik fél, a munkaviszonyból származó valamelyik kötelességét szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból, jelentősen megszegi, illetve abban az esetben is, ha valamelyik fél olyan magatartást tanúsít, amely a munkavégzést ellehetetleníti, illetve a munkaviszony fenntartását.

Van azonban arra is lehetőség, hogy a felek, azonnali hatállyal megszüntessék a munkaviszonyt. Egyik ilyen lehetőség, a próbaidő alatti megszüntetés, illetve a határozott idejű munkaviszony, amelyet a munkáltató nem köteles meghosszabbítani.     

Mondja el véleményét nekünk:
{fcomment}

 

  
Ezt már olvasta?Bezárás