Az Új Polgári Törvénykönyv a foglalóra bevezetett néhány új változtatást. Érdemes áttekinteni, hogy mi változott:

Mit lehet foglalóként adni?

Az új Ptk a foglalót a pénzre korlátozza, és más átadott dolog, foglalónak nem tekinthető. Ennek indoka az, hogy a kapott dolog kétszeres visszaadása nehézségekbe ütközhet. Továbbra is fontos, hogy az átadott pénzösszeg foglalókénti szerepe egyértelműen kitűnjön a szerződésből, ha viszont a szerződésből nem derül ki, akkor az előlegnek minősül.

Mikor adható foglaló?

A szerződéskötést megelőzően, és akár ezt követően átadott összeg is foglalónak minősül.

Mekkora lehet a foglaló összege?

A foglaló összegének nagysága a felek megegyezésétől függ, ezért erre vonatkozóan az új Ptk. sem tartalmaz szabályt. Ugyanakkor a bíróságnak joga van arra, hogy a túlzott mértékűnek ítélt foglalót mérsékelje. Általánosságban a legfeljebb 10%-os mértékű foglalót nem szokták eltúlzottnak tekinteni, azonban függ az eset egyedi körülményeitől is, hogy mekkora mértékű foglalót minősíthet túlzottnak a bíróság.

Kérjük, mondja el a véleményét!
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás