ajandekozasi illetekSokakat fog érinteni az ajándékozási illeték 2015. évi alakulás. Fontos, hogy tisztában legyünk az ajándékozással kapcsolatos kötelezettségeinkkel, amelyeket az állam felé kell teljesítenünk. Tehát, amikor ajándékozásra szánjuk el magunkat, fontos, hogy előtte szerezzünk be minden információt, az, azt érintő szabályozásokról, törvényekről. Nem kevés embert ért már kellemetlen meglepetés, mert nem ismerték, vagy nem jól tudták az idevágó jogszabályokat. Az illetékbevételek fontos részét képezik az állami bevételeknek, ezért a kormány nagyon odafigyel azok befizetésére. Most pedig nézzük is meg, hogy mit is kell tudni az ajándékozási illeték 2015. évi alakulásáról.

Az ajándékozási illeték tárgya lehet ingatlan, ingó vagyontárgy, illetve vagyonértékű jog. Az illetékfizetési kötelezettség abban az esetben jön létre, amennyiben az ajándékozásról okirat készül, illetve ingó vagyon esetén, ha az ajándékozásról nem is készül okirat, de annak forgalmi értéke meghaladja a 150.000 Ft-ot. Az ajándékozási illeték tiszta értéke megegyezik, az ajándékozás tárgyát képező vagyon forgalmi értékének, a terhekkel, adókkal, és egyéb kötelezettségekkel csökkentett összegével.

Szerződés minta letöltése itt!

Az ajándékozási illeték általános mértéke, az ajándékozás tárgyának a tiszta értéke után 18 %. Ettől eltérő a lakástulajdon, illetve a lakástulajdonhoz köthető vagyoni jog ajándékozási illetéke, amelynek a mértéke 9 %. Gépjármű, illetve gépjárműhez köthető vagyoni jog ajándékozása estében, az illeték mértéke, a visszterhes vagyonértékű átruházás illetékének a kétszerese. Természetesen itt is vannak esetek, amelyek teljesülése esetén illetékmentesség áll fenn. Hosszú volna felsorolni mindazokat az eseteket, amelyek fennállása esetén nem kell ajándékozási illetéket fizetni, ezért csak a lakosságot leginkább érintő eseteket említjük meg.

Illetékmentesség áll fenn:

  • építési telek ajándékozása esetén, amennyiben 4 éven belül lakóház épül rá,
  • a háztartási vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés esetében,
  • az ajándékozó egyenes ági rokonának, illetve házastársának történő ajándékozása esetén.


Ezzel kapcsolatban, és általánosságban az ajándékozási illetékről is teljes részletességgel olvashatunk az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben. Természetesen az nem zárható ki, hogy 2015 folyamán, évközben nem fognak változni az ajándékozási illetékkel kapcsolatos szabályok, illetve a fizetendő illeték mértéke, de jelen pillanatban a fentebb leírtakra számíthatunk. Még egyszer kiemeljük, hogy mielőtt az ajándékozást okiratba foglalnánk, előtte szerezzük be az aktuális információkat az ajándékozási illetékre vonatkozóan.


Mondja el a véleményét nekünk itt!
{fcomment}

 

  
Ezt már olvasta?Bezárás